Sverigelistan

Denna checklista presenterar alla blötdjur som observerats i vilt tillstånd i modern tid. Urvalet kan styras med filter. Endast stam, klasser, familjer och arter visas.

Filter
    • /
     Snabbval:
Mollusca blötdjur 117 arter
Gastropoda snäckor 117 arter
Ferussaciidae mullsnäckor 1 art
Cecilioides acicula mullsnäcka T
Patulidae disksnäckor 2 arter
Discus rotundatus fläckdisksnäcka T
Discus ruderatus trubbdisksnäcka T
Punctidae punktsnäckor 1 art
Punctum pygmaeum punktsnäcka T
Clausiliidae spolsnäckor 12 arter
Alinda biplicata tvåtandad spolsnäcka NT T
Balea perversa klippspolsnäcka T
Balea sarsii slät klippspolsnäcka T
Clausilia dubia gitterspolsnäcka NT T
Clausilia bidentata strimspolsnäcka T
Clausilia cruciata norrlandsspolsnäcka T
Clausilia pumila klubbspolsnäcka T
Cochlodina laminata slätspolsnäcka T
Macrogastra ventricosa bukspolsnäcka NT T
Macrogastra plicatula mångtandspolsnäcka T
Laciniaria plicata knölläppad spolsnäcka VU T
Bulgarica cana östspolsnäcka VU T
Pristilomatidae kristallsnäckor 2 arter
Vitrea contracta mindre kristallsnäcka T
Vitrea crystallina större kristallsnäcka T
Gastrodontidae buksnäckor 1 art
Zonitoides nitidus kärrglanssnäcka T
Oxychilidae glanssnäckor 8 arter
Aegopinella nitidula större skogsglanssnäcka T
Aegopinella pura mindre skogsglanssnäcka T
Nesovitrea hammonis strimglanssnäcka T
Nesovitrea petronella vitglanssnäcka T
Oxychilus glaber blank glanssnäcka VU T
Oxychilus alliarius löksnäcka T
Oxychilus cellarius källarglanssnäcka T
Oxychilus draparnaudi trädgårdsglanssnäcka T
Euconulidae konsnäckor 2 arter
Euconulus fulvus allmän konsnäcka T
Euconulus trochiformis T
Arionidae skogssniglar 9 arter
Arion ater svart skogssnigel T
Arion circumscriptus gråsidig skogssnigel T
Arion distinctus trädgårdssnigel T
Arion fasciatus parksnigel T
Arion intermedius dvärgsnigel T
Arion vulgaris spansk skogssnigel T
Arion rufus röd skogssnigel T
Arion silvaticus vitsidig skogssnigel T
Arion fuscus brun skogssnigel T
Bradybaenidae busksnäckor 1 art
Fruticicola fruticum busksnäcka T
Helicidae storsnäckor 8 arter
Arianta arbustorum fläcklundsnäcka T
Cepaea hortensis trädgårdssnäcka T
Cepaea nemoralis parksnäcka T
Helicigona lapicida linssnäcka T
Helix pomatia vinbergssnäcka T
Helicopsis striata alvarsnäcka NT T
Trochoidea geyeri gotländsk alvarsnäcka NT T
Cornu aspersum fläckig vinbergssnäcka ! T
Hygromiidae hedsnäckor 12 arter
Candidula intersecta kalksnäcka T
Candidula unifasciata hedsnäcka T
Euomphalia strigella sidensnäcka T
Helicella itala större hedsnäcka T
Xerolenta obvia sydhedsnäcka T
Monacha cantiana större vallsnäcka T
Perforatella bidentata tandsnäcka NT T
Cernuella neglecta rödläppad hedsnäcka T
Monachoides incarnatus bokskogssnäcka T
Pseudotrichia rubiginosa luddsnäcka T
Trochulus hispidus skäggsnäcka T
Trochulus montanus ! T
Vitrinidae glassnäckor 1 art
Vitrina pellucida glassnäcka T
Boettgerillidae masksniglar 1 art
Boettgerilla pallens masksnigel T
Limacidae kölsniglar 6 arter
Limax cinereoniger gråsvart kölsnigel T
Limax maximus pantersnigel T
Limacus flavus källarsnigel ! T
Lehmannia marginata trädsnigel T
Ambigolimax valentianus valentinsnigel T
Malacolimax tenellus svampsnigel T
Agriolimacidae fältsniglar 5 arter
Deroceras agreste ängssnigel T
Deroceras laeve sumpsnigel T
Deroceras invadens växthussnigel T
Deroceras reticulatum åkersnigel T
Deroceras sturanyi hammarsnigel T
Milacidae sydsniglar 1 art
Milax gagates mörk sydsnigel ! T
Enidae barksnäckor 2 arter
Ena montana större barksnäcka VU T
Merdigera obscura barksnäcka T
Vertiginidae grynsnäckor 19 arter
Columella columella fjällskruvsnäcka T
Columella aspera sträv skruvsnäcka T
Columella edentula slät skruvsnäcka T
Truncatellina costulata ribbcylindersnäcka NT T
Truncatellina cylindrica hedcylindersnäcka T
Vertigo angustior smalgrynsnäcka T
Vertigo extima sibirisk grynsnäcka T
Vertigo genesii otandad grynsnäcka NT T
Vertigo geyeri kalkkärrsgrynsnäcka NT T
Vertigo moulinsiana större grynsnäcka EN T
Vertigo ronnebyensis skogsgrynsnäcka NT T
Vertigo alpestris rösegrynsnäcka T
Vertigo antivertigo hjärtgrynsnäcka T
Vertigo arctica fjällgrynsnäcka T
Vertigo lilljeborgi sumpgrynsnäcka T
Vertigo pusilla dvärggrynsnäcka T
Vertigo pygmaea ängsgrynsnäcka T
Vertigo substriata strimgrynsnäcka T
Vertigo ultimathule högnordisk grynsnäcka T
Chondrinidae hällsnäckor 1 art
Chondrina arcadica hällsnäcka T
Pupillidae puppsnäckor 2 arter
Pupilla muscorum ängspuppsnäcka T
Pupilla pratensis kärrpuppsnäcka T
Lauriidae tandpuppsnäckor 1 art
Lauria cylindracea tandpuppsnäcka NT T
Valloniidae grässnäckor 7 arter
Acanthinula aculeata taggsnäcka T
Vallonia enniensis kärrgrässnäcka ! RE T
Vallonia costata ribbgrässnäcka T
Vallonia excentrica hedgrässnäcka T
Vallonia pulchella ängsgrässnäcka T
Zoogenetes harpa blåbärssnäcka T
Spermodea lamellata lamellsnäcka NT T
Cochlicopidae agatsnäckor 4 arter
Cochlicopa nitens större agatsnäcka EN T
Cochlicopa lubrica allmän agatsnäcka T
Cochlicopa repentina mellanagatsnäcka T
Cochlicopa lubricella mindre agatsnäcka T
Succineidae bärnstenssnäckor 5 arter
Oxyloma elegans mindre bärnstenssnäcka T
Oxyloma sarsii sjöbärnstenssnäcka T
Succinella oblonga gråskalig bärnstenssnäcka NT T
Succinea putris större bärnstenssnäcka T
Quickella arenaria rödskalig bärnstenssnäcka T
Ellobiidae dvärgsnäckor 2 arter
Carychium minimum ängsdvärgsnäcka T
Carychium tridentatum skogsdvärgsnäcka T
Aciculidae nålsnäckor 1 art
Platyla polita nålsnäcka VU T