Visa millimeter

Truncatellina costulata

ribbcylindersnäcka


Beskrivning

Mycket liten och smal; 1,9 × 0,9 mm, cylinderformad. Skalet har tydliga tillväxtribbor. Mynningskanten är förtjockad och vit och det finns två till tre tydliga tänder i mynningen.

Liknande arter

Till storlek och form ganska till hedcylindersnäcka. Ribbcylindersnäckan har dock grövre ribbor och framförallt en förtjockad mynning med 1-3 tänder. Vindlingar är tydligt konvexa.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Lever på torra kalkrika miljöer, på gräsmark eller i öppen skogsmark.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Truncatellina costulata

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om ribbcylindersnäcka på facebook.

Utbredning

Spridda förekomster i sydöstra Sverige. Lite mer allmän på Gotland.