Referenser

Det ligger mycket efterforskning bakom denna sajt, både direkt för artbeskrivningar och kartor, men också indirekt eftersom det genom åren plöjts mycket litteratur för att samla referensexemplar och allmän kunskap. Här sammanfattas några av de viktigaste verken. (Jag har säkert missat några.) Flera av dem har i sin tur omfattande litteraturlistor att gå vidare med.

Gösta Fåhraeus (1982) På snäckjakt i gotländska marker Fauna och flora
Ulf Gärdenfors (1983) Östspolsnäckan Bulgarica cana (Held), en pånyttupptäckt svensk art, samt en kort översikt av Sveriges clausiliider. Fauna och flora
Ulf Gärdenfors (1984) På småkrypsjakt i grönsaksdiskarna Sveriges natur
Ulf Gärdenfors (1988) Större grynsnäckan Vertigo moulinsiana återfunnen FaZett
M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe Det här är ett måste för alla som är intresserade av landlevande blötdjur, alltså landsnäckor och sniglar. Den behandlar nästan 300 arter, vilket var hela nordvästra Europas kända fauna då boken publicerades. Några arter har tillkommit, men det är fortfarande den mest kompletta för svensk del. Alla arter är illustrerade och de flesta har utbredningskarta.
Anne Koivunen, Pekka Malinen, Hannu Ormio, Juhani Terhivuo, Ilmari Valovirta (2014) Suomen kotilot ja etanat - Opas maanilviäisten maailmaan Stort och fint verk om Finlands alla landmollusker.
Gottfrid Lundgren (1954) Landmollusker från det jämtländska silurområdet och angränsande trakter Göteborgs kungliga vetenskaps- och vitterhets-samhällets handlingar
Harald Muchardt (1907) En för Sverige ny snäcka, Helix (Helicella) obvia Hartm. Fauna och flora
Harald Muchardt (1912) Bidrag till kännedomen om de svenska land- och sötvattensmolluskernas utbredning i nordvästra Skåne Fauna och flora
Harald Muchardt (1927) Några bland frö importerade snäckor Fauna och flora
Arvid Nilsson (1928) Fyndortsförteckning över anmärkningsvärda skånska mollusker Fauna och flora
Arvid Nilsson (1947) Några anmärkningsvärda, huvudsakligen synantropa landmollusker från Skåne och Blekinge Fauna och flora
Arvid Nilsson (1948) Ön vens recenta och subfossila landmolluskfauna Lunds universitets årsskrift, NF avd. 2
Arvid Nilsson (1956) Cochlicopa nitens (Kokeil) Gallenstein und C. Minima Siemashko, zwei selbständige Arten im Formenkreis der kollektiven C. lubrica (Müller) Arkiv för zoologi
Arvid Nilsson (1962) Om källarsnigeln, Limax flavus L., en för svensk fauna ny anthropochorart, jämte några andra i källare påträffade mollusker Zoologisk revy
Arvid Nilsson (1968) De på land levande molluskerna inom Abisko nationalpark Redogörelse för undersökningar utförda under åren1966 och 1967
Arvid Nilsson (1969) Nya fynd av den genom människan spridda landsnäckan Cecilioides acicula (Müller) i Skåne Zoologisk revy
Arvid Nilsson (1984) De på land levande molluskerna inom Torneträsks västligaste del: Abisko, Björkliden och norr om Torneträsk
Fridthof Økland (1924) Bidrag till undersökelsen av landsneglenes utbredelse i Norrland Fauna och flora
Ted von Proschwitz (1977) Intressanta fynd av landsnäcka på Kinnekulle Fauna och flora
Ted von Proschwitz (1991) Zoogeographical Studies on the Land Mollusca of the Province of Dalsland (SW. Sweden) Doktorsavhandling som behandlar olika aspekter på Dalslands landmolluskfauna.
Ted von Proschwitz (1994) Ett nytt fynd av en sällsynt tvåfärgad form av svarta skogssnigeln [Arion ater (L.) F. media Jensen] samt något om artens färgvariation Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz (1994) Masksnigeln - Boettegerilla pallens Simroth - en egendomlig kaukasisk snigelart i spridning med människan i Sverige Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz (1995) Masksnigeln - Boettgerilla pallens Simroth - en egendomlig kaukasisk snigelart med i spridning med människan i Sverige. Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz; P. Rudd (1996) Faunistiskt nytt från Göteborgs Naturhistoriska Museum 1995 Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz; Uno Svensson (1997) Faunistiskt nytt från Göteborgs Naturhistoriska Museum 1996 Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz (1997) Fläckig vinbergssnäcka [Cornu aspersum (O.F. Müller)] funnen i Sverige Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz (1998) Miljöövervakningsstudier av landlevande snäckor på Gotland
Ted von Proschwitz (1998) Landlevande mollusker i Jönköpings län - Förslag till utnyttjande av data från Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i miljöövervakningsstudier samt sammanställningar av lokaler för rödlistade och sällsynta arter.
Ted von Proschwitz (1998) Landlevande mollusker i Kalmar län I. Fastlandsdelen - Förslag till utnyttjande av data från Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i miljöövervakningsstudier. - Sammanställningar av lokaler för rödlistade och sällsynta arter, samt lokaler med höga naturväden.
Ted von Proschwitz (1998) Landlevande mollusker i Blekinge län - Förslag till utnyttjande av data från Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i miljöövervakningsstudier. - Sammanställningar av lokaler för rödlistade och sällsynta arter, samt lokaler med höga naturväden.
Ted von Proschwitz (1998) Landlevande mollusker i Kronobergs län - Förslag till utnyttjande av data från Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i miljöövervakningsstudier. - Sammanställningar av lokaler för rödlistade och sällsynta arter, samt lokaler med höga naturväden.
Ted von Proschwitz (1998) Landlevande mollusker - inledande miljöövervakningsstudier i Värmlands län 1996
Ted von Proschwitz (1998) Landlevande mollusker i rikkärr i Stockholms län med särskild hänsyn till förekomsten av och ekologi hos kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri Lindholm), jämte skötselrekommendationer för rikkärr.
Ted von Proschwitz (1999) Faunistiskt nytt 1998 - Snäckor, sniglar och musslor Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz (1999) Landlevande mollusker i Kalmar län II. Öland - Förslag till utnyttjande av data från Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i miljöövervakningsstudier. - Sammanställningar av lokaler för rödlistade och sällsynta arter, samt lokaler med höga naturväden.
Ted von Proschwitz (1999) Faunistiskt nytt 1999 - Snäckor, sniglar och musslor Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck
Ted von Proschwitz (2001) Faunistiskt nytt 2000 - Snäckor, sniglar och musslor inklusive något om afrikansk konsnäcka Afropunctum seminium (Morelet) och större vallsnäcka Monacha cantiana (Montagu) - två för Sverige nya, människospridda landsnäckor Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2001) Svenska sötvattensmollusker (snäckor och musslor) - en uppdaterad checklista med vetenskapliga och svenska namn Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2002) Faunistiskt nytt 2001 - snäckor, sniglar och musslor Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2003) Faunistiskt nytt 2002 - snäckor, sniglar och musslor Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2004) Faunistiskt nytt 2003 - snäckor, sniglar och musslor Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2005) Faunistiskt nytt 2004 - snäckor, sniglar och musslor inklusive något om kinesisk skivsnäcka Gyraulus chinensis (Dunker) och amerikansk tropiksylsnäcka Subulina octona (Bruguière) – två för Sverige nya, människospridda snäckarter Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2006) Faunistiskt nytt 2005 - snäckor, sniglar och musslor samt något om östlig snytesnäcka Bithynia transsilvanica (E. A. Bielz) – återfunnen i Sverige och kinesisk dammussla Sinanodonta woodiana (Lea) – en för Sverige ny sötvattensmussla Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2007) Faunistiskt nytt 2006 - snäckor, sniglar och musslor – samt något om ribbpunktsnäcka Paralaoma servilis (Shuttleworth) – en för Sverige ny, människospridd landsnäcka Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2008) Faunistical news from the Natural History Museum, Göteborg 2007 - snails, slugs and mussels - with some notes on Vertigo ultimathule von Proschwitz - a new landsnail species from northenmost Sweden new to science Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2009) Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2008 - snails, slugs and mussels - with some notes on the slug Limacus flavus (Linnaeus) - refound in Sweden, and Balea heydeni von Maltzan – a land snail species new to Sweden Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2009) Snigel – fridstörare i örtagården – vetenskap och fakta En bok med många fina foton som framför allt vänder sig till de som har trädgård och andra som kommer i kontakt med dessa djur. Boken beskriver alla våra sniglar och flera andra vanliga landsnäckor.
Ted von Proschwitz (2010) Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2009 - snails, slugs and mussels - with some notes on Pupilla pratensis (Clessin) - a land snail species new to Sweden Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2011) Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2010 - snails, slugs and mussels - with some notes on Gyraulus stroemi (Westerlund) - a freshwater snail species new to Sweden Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2012) Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2011 - snails, slugs and mussels Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2013) Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2012 - snails, slugs and mussels Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Ted von Proschwitz (2014) Faunistical news from the Göteborg Natural History Museum 2013 - snails, slugs and mussels with some notes on Spaerium nucleus (S.Studer) - a freshwater mussel species new to Sweden Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck [Läs online]
Hans von Schlesch (1951) The north european Helicella Journal of Conchology
Hans von Schlesch (1951) Nyare fynd av Helicella-arter i Sverige och Danmark Svensk faunistisk revy
Hans von Schlesch (1952) Additional Notes on Northern Helicella Journal of Conchology
Hans von Schlesch (1958) Über das isolierte Vorkommen von Chondrina clienta auf Öland und Gotland und anderer südöstlischer Landmollusken in der ostbaltischen Fauna Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft
Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas Denna bok gavs ut till minne av Hans Lohmander som ägnade en stor del av sitt liv åt att inventera bl a landmollusker i södra Sverige. Boken innehåller utbredningskartor för de svenska arterna, helt enkelt. Grundmaterialet består av data från 28 000 inventerade lokaler. 22 000(!) av dessa är Lohmanders, resten kommer från senare inventeringar och från Artportalen. Själv har jag också varit med och bidragit.