Visa millimeter

Balea perversa

klippspolsnäcka


Beskrivning

Upp till 10 mm hög. Den enda spolsnäckan (tillsammans med släktingen slät klippspolsnäcka) som inte är spolformad utan snarare konformad. Det gör att den kan påminna om en juvenil spolsnäcka av någon annan art. Klippspolsnäckans biotopval gör att det inte borde vara någon risk att missta den.

Liknande arter

Den nyligen upptäckta arten slät klippspolsnäcka är lik, men mycket sällsynt.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Lever på torra klippor och i stenmurar, speciellt i kalkrika områden. Den lever av lavar på stenarna och hittas därför nästan aldrig i förnan.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Balea perversa

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om klippspolsnäcka på facebook.

Utbredning

Öland, Gotland och längs steniga och klippiga kusterna i hela landet. Dessutom en hel del inlandslokaler i Götaland där betingelserna är de rätta.