Visa millimeter

Pupilla muscorum

ängspuppsnäcka


Beskrivning

Cylindriskt, något äggformat, skal upp 4 mm högt och 2 mm brett. Färgen är ljusbrun. Suturen mellan vindlingarna är grund vilket ger skalet en jämn form. I mynningens överkant sitter ofta en tand, men den kan saknas.

Liknande arter

Mycket lik kärrpuppsnäcka. Tidigare har de sammanförts till en art. Kärrpuppsnäckan har dock trubbigare apex, djupare sutur och i mynningen finns, förutom den övre tanden, även liten tand i underkanten.

Ängspuppsnäckan påminner även om tandpuppsnäckan. Denna har dock vitare mynning och en tand som ansluter direkt till mynningskanten.

Även cylindersnäckorna (hedcylindersnäcka och ribbcylindersnäcka) är lika, men de är mycket mindre.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Ängspuppsnäckan lever framför allt i torra, kalkrika miljöer. Den hittas bland gräset på hedmark, kring sanddyner, på klippor och i stenmurar.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Pupilla muscorum

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

Ulf Gärdenfors (1983) Östspolsnäckan Bulgarica cana (Held), en pånyttupptäckt svensk art, samt en kort översikt av Sveriges clausiliider. Fauna och flora


Dela information om ängspuppsnäcka på facebook.

Utbredning

Utbredningen är något oklar eftersom de uppgifter som finns tillgängliga gäller för både P. muscorum och P. pratensis tillsammans.