Visa millimeter

Truncatellina cylindrica

hedcylindersnäcka


Beskrivning

Cylinderformad, upp till 2,0×0,9 mm. Skalet har fina tillväxtribbor. Mynningens kant är inte speciellt förtjockad och saknar tänder.

Liknande arter

Till storlek och form ganska till ribbcylindersnäcka. Hedcylindersnäckan har dock finare ribbor och saknar tänder och förtjockad mynning. Dessutom är vindlingar inte lika konvexa som på den förra.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Torra kalkrika gräsmarker och klippor.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Truncatellina cylindrica

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om hedcylindersnäcka på facebook.

Utbredning

Förekommer sällsynt i flera olika, främst kustnära, områden i Götaland och Mälardalen.