Visa millimeter

Arion silvaticus

vitsidig skogssnigel


Beskrivning

En relativt liten snigel, upp till 40 mm. Färgen är ljusgrå med mörkare sidoband. Under dessa nästan vita sidor. På manteln löper sidobanden ovanför andningsöppningen.

Liknande arter

Gråsidig skogssnigel och parksnigel

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Lever i löv- och blandskogar och i kulturmiljöer.

Mer information…

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Ted von Proschwitz (2009) Snigel – fridstörare i örtagården – vetenskap och fakta

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om vitsidig skogssnigel på facebook.

Utbredning

Utbredningsgränser följer ungefär den biologiska "Limes Norrlandicus" genom Värlmland, Dalarna och Norrlandskusten. Dessutom några kulturbetingade områden.