Visa millimeter

Succinella oblonga

gråskalig bärnstenssnäcka


Beskrivning

Upp till 8 mm med 3 rundade vindlingar. Skalet är matt, ljusbrunt eller grönaktigt. Dock är det ofta täckt av ett lager smuts som fungerar som ett bra kamouflage. Den är mycket lik rödskalig bärnstenssnäcka men möjligen lite mer avlång.

För att säkert skilja den från rödskalig bärnstenssnäcka krävs preparering av genitalierna. Arternas olika geografiska utbredning är dock till stor hjälp vid bestämning.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Gråskalig bärnstenssnäcka har ett komplext biotopval. Den är funnen i kalkkärr, på sjöstränder, i rasbranter och i blockrika aspdungar. Har även funnit den i blomsterlådor med köpta plantor.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Succinella oblonga

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om gråskalig bärnstenssnäcka på facebook.

Utbredning

Arten är ganska utbredd och den förekommer på åtskilliga platser i Götaland och södra Svealand, men den är ganska sällsynt.