Visa millimeter

Limax maximus

pantersnigel


Beskrivning

Även leopardsnigel. En stor snigel, upp till 200 mm. På ryggen finns en köl som är tydligast längst bak. Hudvårtorna är ganska fina. Andningshålet är placerat i bakre delen av manteln. Djuret är ofta fläckigt med ljusgrå grund och mörkare mönster i form av regelbundna prickar, fläckar eller band. Manteln är nästan alltid fläckig, aldrig randig. Mörkgrå eller vita individer förekommer och kan då påminna om gråsvart kölsnigel. Krypsulan är alltid ljust enfärgad.

Liknande arter

Mer eller mindre enfärgade exemplar kan likna gråsvart kölsnigel. Har den prickar på manteln eller enfärgad sula är det dock en pantersnigel.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Pantersnigeln är inte ursprunglig i Sverige utan kom hit första gången på 1800-talet. Den har sedan spritt sig. Den hittas framför allt i kulturbiotoper, men har spridit sig även till skogar och skärgårdsmiljöer.

Arten är nattaktiv och ses sällan dagtid. Den har revir från vilken den jagar andra större sniglar. Därför ses den sällan tillsamman med gråsvarta kölsniglar. Den verkar även kunna skrämma iväg spanska skogssniglar och eventuellt ha en begränsande effekt på populationer av denna.

Att den skulle äta andra sniglar anses dock vara en myt. Den lever framför allt på döda växtdelar. Däremot kan den ta ägg och verkar även gilla slem från andra sniglar.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Limax maximus

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Ted von Proschwitz (2009) Snigel – fridstörare i örtagården – vetenskap och fakta

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om pantersnigel på facebook.

Utbredning

Arten är lokal på grund av sin sena invandring, men utbredningsgränsen verkar följa Limes norrlandicus