Visa millimeter

Vallonia costata

ribbgrässnäcka


Beskrivning

Platt med bara liten spira, upp till 2,7 mm i diameter. Sista vindlingen expanderar måttligt och slutar med en tydlig läpp på utsidan kring mynningen. Skalet är vitt eller ljugrått med tydliga, jämnt fördelade, radiella ribbor.

Liknande arter

Till formen påminner den om hedgrässnäcka och ängsgrässnäcka, men ribborna gör det rätt enkelt att skilja dem åt ändå.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Lever i torra, kalkrika marker.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Vallonia costata

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om ribbgrässnäcka på facebook.

Utbredning

Utbredd i södra Sverige och en bit upp i södra Norrland. Kan vara allmän om miljön är den rätta.