Visa millimeter

Vertigo angustior

smalgrynsnäcka


Beskrivning

Smal, tydligt äggformad och sinistral, 1,8 × 0,9 mm. Två små tänder i mynningens överkant och att par större i nedre delen.

Liknande arter

Dvärggrynsnäckan är också sinistral, men är inte lika äggformad och har en annan uppsättning tänder i mynningen.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Smalgrynsnäckan har ett blandat och till synes lite ologiskt val av biotoper; kalkkärr och strandängsmossar är de mest typiska, men den förekommer även i en del rasbranter.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Vertigo angustior

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om smalgrynsnäcka på facebook.

Utbredning

Utbredd längs kusterna i Götaland och Svealand. Dessutom i kalkrikare områden i Västergötland, Östergötland och Mälardalen.