Visa millimeter

Deroceras reticulatum

åkersnigel


Beskrivning

En medelstor snigel, upp till drygt 50 mm. Andningshålet sitter på bakre delen av manteln. Snigeln är oftast spräcklig, med en ljus grundfärg, beige eller ljusbrun, och mörkare fläckar eller strimmor. På bakkroppen följer mönstret vårtorna och kan se ut som ett oregelbundet nät.

Liknande arter

Lik ängssnigeln i storlek och form, men denna är aldrig spräcklig.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Arten kan vara mycket vanlig på hösten, framför allt i jordbruksbygd och trädgårdar. Den kan vara en stor skadegörare på grönsaker. Vuxna individer övervintrar och kan därför även hittas på våren. På sommaren är den mer sällsynt.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Deroceras reticulatum

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Ted von Proschwitz (2009) Snigel – fridstörare i örtagården – vetenskap och fakta

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om åkersnigel på facebook.

Utbredning

Vanlig i hela södra Sverige, i norr förekommer den mest i kulturbiotoper.