Visa millimeter

Vertigo lilljeborgi

sumpgrynsnäcka


Beskrivning

Skalet äggformat, 2,3 × 1,4 mm. Fem tydligt rundade vindlingar, varav sista är relativt stor. I mynningen sitter det normalt fyra tänder, en på varje sida. Skalet är relativt blankt.

Liknande arter

Ganska lik större grynsnäcka eller hjärtgrynsnäcka som båda också är knutna till blöta biotoper. Större grynsnäcka är dock större och hjärtgrynsnäcka har fler och större tänder i mynningen.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Lever av ruttnande vegetation i kärr, gärna alkärr.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Vertigo lilljeborgi

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om sumpgrynsnäcka på facebook.

Utbredning

Utbredd i hela landet utom Öland och vissa delar av Skåne och Gotland.