Visa millimeter

Helicopsis striata

alvarsnäcka


Beskrivning

Skalet är ganska runt, upp till 6,5 × 9,5 mm. Grundfärgen är vitaktig med varierande antal (oftast ett) mörkare spiralband. Tillväxtribborna är grova och oregelbundna.

Liknande arter

Ganska lik både kalksnäcka, hedsnäcka och speciellt gotländsk alvarsnäcka

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Lever på torra, öppna miljöer. I Sverige speciellt på alvarsmark.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Helicopsis striata

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Ted von Proschwitz (1999) Landlevande mollusker i Kalmar län II. Öland - Förslag till utnyttjande av data från Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering i miljöövervakningsstudier. - Sammanställningar av lokaler för rödlistade och sällsynta arter, samt lokaler med höga naturväden.

Hans von Schlesch (1951) The north european Helicella Journal of Conchology

Hans von Schlesch (1951) Nyare fynd av Helicella-arter i Sverige och Danmark Svensk faunistisk revy

Hans von Schlesch (1952) Additional Notes on Northern Helicella Journal of Conchology

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om alvarsnäcka på facebook.

Utbredning

Finns bara på Öland, framför allt på alvaret, där den lokalt kan vara allmän.