Visa millimeter

Vertigo pusilla

dvärggrynsnäcka


Beskrivning

2,0 × 1,1 mm. Skalet är sinistralt konformat skal med minst tydliga 6 tänder i mynningen.

Liknanade arter

Ddet bara finns en annan grynsnäcka som är sinistal, nämligen smalgrynsnäcka. Jämfört med denna har dvärggrynsnäckan ett mer konformat skal som är slätare. Den har också fler tänder.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Dvärggrynsnäckan lever framför allt på steniga platser, såsom rasbranter, stenfält, stenmurar och rösen.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Vertigo pusilla

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om dvärggrynsnäcka på facebook.

Utbredning

En av de vanligaste grynsnäckorna i södra Sverige. I Norrland är förekomsterna mer spridda.