Visa millimeter

Fruticicola fruticum

busksnäcka


Beskrivning

Runt, upp till 19 × 23 mm. 5-6½ runda vindlingingar som bildar en tydlig och djup navel på undersidan. Skalet är ljust, genomskinligt och har ibland ett mörkare spiralband. Att skalet ät genomskinligt gör att levande exemplar ser fläckiga ut. Det är då mjukdelarna som lyser igenom. Skalet har svag och oregelbunden radiell struktur som korsas av ännu finare spriralstruktur så att ett fint runtnät bildas (syns i lupp).

Liknande arter

I form och storlek ganska trädgårdssnäckan och fläcklundsnäckan som dock saknar navel och dessutom har ogenomskinliga skal. Sidensnäckan är oftast lite mer hoptryckt och har en större navel. Den radiella strukturen är tydligare medan spiralstruktur saknas.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Fuktiga skogar, lundar, trädgårdar som är väl skuggade.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Fruticicola fruticum

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om busksnäcka på facebook.

Utbredning

Södra Sverige till Värmland och längs Norrlandskusten till Västerbotten. Dessutom några ströfynd längre norrut. Verkar saknas i större delen av Halland och västra Småland.