Visa millimeter

Quickella arenaria

rödskalig bärnstenssnäcka


Beskrivning

Upp till 9 mm hög (oftast mindre) med ungefär 3 tydligt rundade vindlingar. Skalet är matt och ganska grovt. Ofta är rödaktigt, men å andra sidan är det ofta täckt av kalk eller annat skräp.

För att säkert skilja den från gråskalig bärnstenssnäcka krävs preparering av genitalierna. Arternas olika geografiska utbredning är dock till stor hjälp vid bestämning.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Rödskalig bärnstenssnäcka lever (i Sverige) nästan uteslutande i kalkkärr.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Quickella arenaria

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om rödskalig bärnstenssnäcka på facebook.

Utbredning

Utbredningen omfattar Öland, Gotland och kalkområdena kring Storsjön i Jämtland. Dessutom förekommen på ett fåtal kalkrika platser i fjällen.