Visa millimeter

Arion vulgaris

spansk skogssnigel


Beskrivning

Även mördarsnigel. En stor snigel, upp till 130 mm. Färgen är oftast brunröd, men den varierar i åtskilliga nyanser av brunt, från gulbrun till mörkt chokladbrun. Vuxna sniglar är alltid enfärgade medan unga är gulbruna med mörkare band och kan därför tas för någon av de mindre skogssnigelsarterna.

Liknande arter

Den kan i vissa fall vara mycket svår att skilja från både svart skogssnigel och röd skogssnigel. För att vara säker kan det krävas dissekering.

Naturlig storlek - läs mer

Levnadssätt

Till skillnad från den röda skogssnigeln har denna kommit till landet oavsiktligt. Den observerades första gången 1975 och spridningen verkar ha tagit fart i början av 90-talet. Den har en exceptionell förmåga att sprida sig med plantor, trädgårdsavfall, jord m.m. Den är vanlig i villaområden, på ängsmark och i skogar i anslutning till samhällen. När arten väl etablerat sig på ett område verkar populationen explodera de följande åren om förhållandena är de rätta.

Att den är en stor plåga i trädgårdar är ju känt, men kanske ännu större ekonomisk skada gör den i vallodlingar när den i stora mängder kan hamna i ensilagebalarna.

Övrigt

Namnet mördarsnigel verkar bli mer och mer vedertaget, vilket kanske är bra, speciellt eftersom den inte alls är spansk.

Mer information…

Länkar

Google bildsök på Arion vulgaris

Artportalen, galleri

Dyntaxa

Referenser

M. P. Kerney; R. A. D. Cameron (1979) A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe

Ted von Proschwitz (2009) Snigel – fridstörare i örtagården – vetenskap och fakta

Henrik W. Waldén (2007) Svensk landmolluskatlas


Dela information om spansk skogssnigel på facebook.

Utbredning

Utbredningen verkar i nuläget följa Limes Norrlandicus med några utposter. Om den kommer hålla sig inom detta område får framtiden utvisa. Reproduktion i Umeå har påvisats.