Jämför

Millimeterskala:

Pupilla muscorum
Ängspuppsnäcka

Beskrivning

Cylindriskt, något äggformat, skal upp 4 mm högt och 2 mm brett. Färgen är ljusbrun. Suturen mellan vindlingarna är grund vilket ger skalet en jämn form. I mynningens överkant sitter ofta en tand, men den kan saknas.

Liknande arter

Mycket lik kärrpuppsnäcka. Tidigare har de sammanförts till en art. Kärrpuppsnäckan har dock trubbigare apex, djupare sutur och i mynningen finns, förutom den övre tanden, även liten tand i underkanten.

Ängspuppsnäckan påminner även om tandpuppsnäckan. Denna har dock vitare mynning och en tand som ansluter direkt till mynningskanten.

Även cylindersnäckorna (hedcylindersnäcka och ribbcylindersnäcka) är lika, men de är mycket mindre.

Levnadssätt

Ängspuppsnäckan lever framför allt i torra, kalkrika miljöer. Den hittas bland gräset på hedmark, kring sanddyner, på klippor och i stenmurar.
Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.