Jämför

Millimeterskala:

Oxychilus cellarius
Källarglanssnäcka

Beskrivning

Nästan hel platt på ovansidan, upp till 12 mm i diameter. 6 vindlingar som växer i jämn takt. Skalet är blankt och genomskinligt med en brun ton. Kroppen är oftast ljust blågrå.

Liknande arter

Trädgårdsglanssnäckan blir större, har ett mattare skal och har en sista vindling som ökar relativt snabbare i tillväxt. Löksnäckan är mindre, har tätare vindlingar och lite mer högrest spira.

Levnadssätt

I Sverige hitta källarglanssnäckan oftast i anslutning till bebyggelse eller annan mänsklig aktivitet. Frågan är om den ens är naturlig i Svenska faunan. Den hittas på skuggiga platser under stenar, brädor och annat skräp. Den kan även hittas en bit ned i jorden när man gräver. Fuktiga jordkällare och liknade är också möjliga fyndplatser.

Den är åtminstone delvis rovdjur och lever av andra snäckor och sniglar. Den ger sig även på ägg av t ex Arion lusitanicus.

Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.