Jämför

Millimeterskala:

Ena montana
Större barksnäcka

Merdigera obscura
Barksnäcka

Beskrivning

Koniskt, upp till 17 × 7 mm. 7-8 vindlingar. Skalet brunt och ganska matt.

Liknande arter

Lik barksnäcka, men betydligt större.

Levnadssätt

Lever i förnan i ädellövskogar. Ses ofta uppkrupen på trädstammar.

Beskrivning

Skalet koniskt, upp till 9 × 4 mm. Adulta exemplar är rundade i nederkant, medan juveniler är mer tvärt avhuggna. Skalet brunt och ganska matt.

Juveniler täcker ofta skalet med smuts, vilket utgör ett bra kamouflage.

Liknande arter

Egentligen bara större barksnäcka som dock är betydligt större.

Levnadssätt

Lever i lövskogar. Är något kalkkrävande. Ses ofta på trädstammar och klippor.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.