Jämför

Millimeterskala:

Arion fuscus
Brun skogssnigel

Beskrivning

En medelestor snigel, upp till 70 mm. Hudvårtorna på ryggen är förhållandevis smala vilket är ett karaktärsdrag. Färgen är brun, från gulbrun till mörkbrun. Även grå förekommer. Normalt, men inte alltid, har den mörkare sidoband som omsluter andningshålet. Snigeln har gult kroppsslem som färgar av sig på fingrarna om man tar i den.

Liknade arter

Det är svårt att helt utesluta någon av de andra skogssniglarna i olika stadier.

Levnadssätt

En allmän art i alla i de flesta biotoper, även i barrskogar.
Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.