Jämför

Millimeterskala:

Clausilia dubia
Gitterspolsnäcka

Macrogastra plicatula
Mångtandspolsnäcka

Beskrivning

Spolformad, medelstor, upp till 14 mm.

Liknande arter

Ribborna sitter tätt som på Clausilia bidentata och den är över huvud taget ganska lik denna, fast större. Påminner även om Clausilia pumila

Levnadssätt

Lever på fuktiga och skuggade klippor och stenmurar.

Beskrivning

En medestor spolsnäcka, upp till 14 mm. Tillväxtribborna sitter glest. I mynningens överkant sitter 1-3 tandlika veck. Columellarlamellen är formad som ett K eller X.

Liknande arter

Clausilia pumila och Clausilia dubia är ungefär lika stora men skiljs från denna framför allt på mynningens utseende.

Levnadssätt

Ganska opretentiös i sitt biotopval, bara det är någorlunda fuktigt och skuggigt. Förekommer i skogar, rastbranter, vedhögar m m.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.