Jämför

Millimeterskala:

Clausilia dubia
Gitterspolsnäcka

Clausilia cruciata
Norrlandsspolsnäcka

Beskrivning

Spolformad, medelstor, upp till 14 mm.

Liknande arter

Ribborna sitter tätt som på Clausilia bidentata och den är över huvud taget ganska lik denna, fast större. Påminner även om Clausilia pumila

Levnadssätt

Lever på fuktiga och skuggade klippor och stenmurar.

Beskrivning

En av våra minsta spolsnäckor, upp till 11 mm hög. Tillväxtribborna sitter glest fördelade, vilket ger ett grovt intryck.

Liknande arter

Strimspolsnäcka är lik i storlek och form, men har betydligt tätare mellan ribborna. Gitterspolsnäcka är lik form och struktur, men är normalt betydligt större.

Levnadssätt

Förkommer i Sverige i mest barrskogar med lång kontinuitet. Hittas i förnan och på trädstammar.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.