Jämför

Millimeterskala:

Balea perversa
Klippspolsnäcka

Balea sarsii
Slät klippspolsnäcka

Beskrivning

Upp till 10 mm hög. Den enda spolsnäckan (tillsammans med släktingen slät klippspolsnäcka) som inte är spolformad utan snarare konformad. Det gör att den kan påminna om en juvenil spolsnäcka av någon annan art. Klippspolsnäckans biotopval gör att det inte borde vara någon risk att missta den.

Liknande arter

Den nyligen upptäckta arten slät klippspolsnäcka är lik, men mycket sällsynt.

Levnadssätt

Lever på torra klippor och i stenmurar, speciellt i kalkrika områden. Den lever av lavar på stenarna och hittas därför nästan aldrig i förnan.

Beskrivning

Skalet är vänstervridet, konformat, upp till 7 mm. Vindlingarna är inte speciellt välvda.

Liknande arter

Balea perversa är väldigt lik. Denna är dock mer långsmal, har mer välvda vindlingar och tydligare ribbor.

Levnadssätt

Lever sällsynt på klippor i närheten av havet.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.