Jämför

Millimeterskala:

Fruticicola fruticum
Busksnäcka

Euomphalia strigella
Sidensnäcka

Monacha cantiana
Större vallsnäcka

Monachoides incarnatus
Bokskogssnäcka

Beskrivning

Runt, upp till 19 × 23 mm. 5-6½ runda vindlingingar som bildar en tydlig och djup navel på undersidan. Skalet är ljust, genomskinligt och har ibland ett mörkare spiralband. Att skalet ät genomskinligt gör att levande exemplar ser fläckiga ut. Det är då mjukdelarna som lyser igenom. Skalet har svag och oregelbunden radiell struktur som korsas av ännu finare spriralstruktur så att ett fint runtnät bildas (syns i lupp).

Liknande arter

I form och storlek ganska trädgårdssnäckan och fläcklundsnäckan som dock saknar navel och dessutom har ogenomskinliga skal. Sidensnäckan är oftast lite mer hoptryckt och har en större navel. Den radiella strukturen är tydligare medan spiralstruktur saknas.

Levnadssätt

Fuktiga skogar, lundar, trädgårdar som är väl skuggade.

Beskrivning

Något hoptryckt, upp till 12 × 18 mm. Upp till 6 rundade vindlingar runt en stor navel. Sista vindlingen svänger nedåt lite extra närmast mynningen. Mynningen är utsvängd och förtjockad. Skalet är ljusbrunt eller gulaktigt och lite genomskinligt. Den radiella strukturen är tydlig.

Liknande arter

Det finns flera som påminner sidensnäckan, men störst förväxlingsrisk råder nog med busksnäckan. Den har ungefär samma storlek och form, men den senare är ofta något mer högrest. Vidare har sidensnäckan större navel och saknar spiralstruktur på skalet.

Levnadssätt

Skogar, lundar, buskage och trädgårdar. Ofta där det är lite stenigt. Inte lika fuktighetskrävande som busksnäckan.

Beskrivning

Runt, något hoptryckt, upp till 14 × 20 mm. Liten navel. Mynningen rund med en förtjockad läpp. Skalet är oftast gräddvitt, ibland lite mörkare mot mynningen.

Liknade arter

Sidensnäcka, busksnäcka och bokskogssnäcka.

Levnadssätt

I Sverige är den bara påträffad på en bullervall och ett dike med gräs i anslutning till bebyggelse. Gräsmarker verkar den typiska biotopen även i England och Benelux där den är mer allmän.

Beskrivning

Rundad, något tillplattad, upp till 11 × 16 mm, men oftast mindre. Vindlingarna är runda och naveln är liten. Mynningen svänger ut något på slutet. Skalet är gulbrunt med svaga, oregelbundna tillväxtlinjer. Vid hög förstoring kan strukturen vara nätlik.

Liknande arter

Större vallsnäcka.

Levnadssätt

Lever framför allt i fuktiga ädellövskogar, speciellt bokskogar som namnet antyder.
Dölj Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.