Jämför

Millimeterskala:

Monacha cantiana
Större vallsnäcka

Monachoides incarnatus
Bokskogssnäcka

Beskrivning

Runt, något hoptryckt, upp till 14 × 20 mm. Liten navel. Mynningen rund med en förtjockad läpp. Skalet är oftast gräddvitt, ibland lite mörkare mot mynningen.

Liknade arter

Sidensnäcka, busksnäcka och bokskogssnäcka.

Levnadssätt

I Sverige är den bara påträffad på en bullervall och ett dike med gräs i anslutning till bebyggelse. Gräsmarker verkar den typiska biotopen även i England och Benelux där den är mer allmän.

Beskrivning

Rundad, något tillplattad, upp till 11 × 16 mm, men oftast mindre. Vindlingarna är runda och naveln är liten. Mynningen svänger ut något på slutet. Skalet är gulbrunt med svaga, oregelbundna tillväxtlinjer. Vid hög förstoring kan strukturen vara nätlik.

Liknande arter

Större vallsnäcka.

Levnadssätt

Lever framför allt i fuktiga ädellövskogar, speciellt bokskogar som namnet antyder.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.