Jämför

Millimeterskala:

Pupilla muscorum
Ängspuppsnäcka

Pupilla pratensis
Kärrpuppsnäcka

Beskrivning

Cylindriskt, något äggformat, skal upp 4 mm högt och 2 mm brett. Färgen är ljusbrun. Suturen mellan vindlingarna är grund vilket ger skalet en jämn form. I mynningens överkant sitter ofta en tand, men den kan saknas.

Liknande arter

Mycket lik kärrpuppsnäcka. Tidigare har de sammanförts till en art. Kärrpuppsnäckan har dock trubbigare apex, djupare sutur och i mynningen finns, förutom den övre tanden, även liten tand i underkanten.

Ängspuppsnäckan påminner även om tandpuppsnäckan. Denna har dock vitare mynning och en tand som ansluter direkt till mynningskanten.

Även cylindersnäckorna (hedcylindersnäcka och ribbcylindersnäcka) är lika, men de är mycket mindre.

Levnadssätt

Ängspuppsnäckan lever framför allt i torra, kalkrika miljöer. Den hittas bland gräset på hedmark, kring sanddyner, på klippor och i stenmurar.

Beskrivning

Cylindriskt, skal upp 4,5 mm högt och 2 mm brett. Färgen är brun. Suturen mellan vindlingarna är grund vilket ger skalet en jämn form. I mynningens sitter ofta två tänder, en upptill och en nedtill.

Liknande arter

Mycket lik ängspuppsnäcka. Tidigare har de sammanförts till en art. Ängspuppsnäckan har dock mer avsmalnande apex, vilket gör skalet mer äggformigt. Den har bara en mynningstand, i överkanten.

Levnadssätt

Kärrpuppsnäckan lever i öppna, gärna kalkrika, kärr.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.