Jämför

Millimeterskala:

Pseudotrichia rubiginosa
Luddsnäcka

Trochulus hispidus
Skäggsnäcka

Beskrivning

Rundat och lite tillplattat, upp till 5 × 8 mm. Upp till 5 mjukt rundade vindlingar. Skalet är tunt och täckt med böjda hår.

Liknande arter

Skäggsnäckan är lik, men har tjockare skal och inte lika runda vindlingar. Luddsnäckan tillväxer dessutom snabbare.

Levnadssätt

Lever i förnan i fuktiga lövskogar.

Beskrivning

Upp till 6 × 12 mm. Formen varierar en del från nästan platt till ganska pyramidformad. Vindlingarna blir 6-7 st och har en ganska långsam tillväxt. Fullvuxna exemplar får en lätt utböjd läpp på skalet. Skalet har en navel, men den kan variera en hel del i storlek.

Det typiska kännetecknet på skäggsnäckan är "hårstråna" på skalet. På gamla och slitna exemplar saknas ofta dessa.

På Öland och Gotland finns en annan skäggig snäcka; luddsnäcka. Denna blir inte riktigt lika stor, skalet är tunnare, vindlingarna mer rundade och tillväxttakten vindlingarna är större.

Levnadssätt

Skäggsnäckan förekommer framför allt i människoskapade miljöer som trädgårdar, parker och skogsdungar nära bebyggelse.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.