Jämför

Millimeterskala:

Monachoides incarnatus
Bokskogssnäcka

Beskrivning

Rundad, något tillplattad, upp till 11 × 16 mm, men oftast mindre. Vindlingarna är runda och naveln är liten. Mynningen svänger ut något på slutet. Skalet är gulbrunt med svaga, oregelbundna tillväxtlinjer. Vid hög förstoring kan strukturen vara nätlik.

Liknande arter

Större vallsnäcka.

Levnadssätt

Lever framför allt i fuktiga ädellövskogar, speciellt bokskogar som namnet antyder.
Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.