Jämför

Millimeterskala:

Oxychilus alliarius
Löksnäcka

Oxychilus cellarius
Källarglanssnäcka

Oxychilus draparnaudi
Trädgårdsglanssnäcka

Beskrivning

Diameter upp till 7 mm med 4½ vindlingar som tillväxer relativt långsamt. Spiran reser sig bara lite. Naveln ganska vid. Skalet är gulbrunt och blankt. Djuret är mörkt blåaktigt. Namnet löksnäcka kommer av att djuret luktar starkt av vitlök om det störs.

Liknande arter

Inte helt olik källarglanssnäckan, som dock blir större och har en ännu mer nedtryckt spira och lite snabbare växande vindlingar.

Levnadssätt

Förkommer i de flesta typer av skogar, även i lite surare granskogar. Hittas oftast under gamla stockar och grenar.

Beskrivning

Nästan hel platt på ovansidan, upp till 12 mm i diameter. 6 vindlingar som växer i jämn takt. Skalet är blankt och genomskinligt med en brun ton. Kroppen är oftast ljust blågrå.

Liknande arter

Trädgårdsglanssnäckan blir större, har ett mattare skal och har en sista vindling som ökar relativt snabbare i tillväxt. Löksnäckan är mindre, har tätare vindlingar och lite mer högrest spira.

Levnadssätt

I Sverige hitta källarglanssnäckan oftast i anslutning till bebyggelse eller annan mänsklig aktivitet. Frågan är om den ens är naturlig i Svenska faunan. Den hittas på skuggiga platser under stenar, brädor och annat skräp. Den kan även hittas en bit ned i jorden när man gräver. Fuktiga jordkällare och liknade är också möjliga fyndplatser.

Den är åtminstone delvis rovdjur och lever av andra snäckor och sniglar. Den ger sig även på ägg av t ex Arion lusitanicus.

Beskrivning

Vår största glanssnäcka. Skalet blir upp till 16 mm i diameter. Det är relativt platt med bara en liten antydan till topp. Naveln är stor och öppen. Skalet är inte helt blankt utan snarare vaxartat. Djuret är mörkblått.

Levnadssätt

Trädgårdsglanssnäckan är människospridd och hittas mest i trädgårdar och parker eller i anslutning till dessa. Den är ett rovdjur som bl a lever på andra snäckor och sniglar.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.