Jämför

Millimeterskala:

Aegopinella pura
Mindre skogsglanssnäcka

Nesovitrea hammonis
Strimglanssnäcka

Nesovitrea petronella
Vitglanssnäcka

Beskrivning

Upp till 4,2 mm i diameter. 3½ rundade vindlingar, med antydan till skarpare vinkel i ytterkanten. Skalet är genomskinligt och mjölkigt i färgen. Tillväxtstrukturen är mycket fin och kan knappt anas. Naveln är öppen.

Levnadssätt

Lever framför allt i förnan i fuktiga lövskogar.

Beskrivning

Upp till 4,2 mm i diameter. De 3,5 vindlingarna tillväxer snabbt jämfört med övriga glanssnäckors. Skalet är ljusbrunt, blankt och har tydliga tillväxtlinjer.

Liknande arter är vitglanssnäcka och mindre skogsglanssnäcka. Dessa blir något större än strimglanssnäckan och har ljusare färg på skalet. Men framför allt expanderar vindlingarna inte lika snabbt på dessa.

Levnadssätt

Vanlig i de flesta någorlunda naturliga miljöer, allt från kärr till sura granskogar.

Beskrivning

Upp till 5 mm i diameter. Skalet blank och färglöst.

Liknande arter

Strimglanssnäcka, som dock är plattare, brunare och expanderar fortare på sista vindlingen.

Levnadssätt

Förkommer framför allt i skogar av olika slag.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.