Jämför

Millimeterskala:

Helicella itala
Större hedsnäcka

Xerolenta obvia
Sydhedsnäcka

Cernuella neglecta
Rödläppad hedsnäcka

Beskrivning

En stor och ganska platt hedsnäcka, upp till 12 × 25 mm. 5,5-6,5 vindlingar. Spiran är låg och naveln stor och öppen. Skalet är ofta ljust gulaktigt med ljusbruna spiralband.

Liknande arter

Sydhedsnäcka är ganska lik, men har bl a mindre navel.

Levnadssätt

Lever på torra, exponerade platser. I Sverige är den enbart människospridd och förekommer därför på till synes udda lokaler, t ex strandvall, fästningsruin och Sedum-tak.

Beskrivning

Platt, upp till 10×20 mm. Naveln vid. Grundfärgen är vit med varierande antal bruna spiralband. På adulta exemplar får kanten på mynningen en rödbrun färg.

Liknande arter

I storlek, form och färg ganska lik större hedsnäcka och rödläppad hedsnäcka som dock båda är ännu plattare.

Levnadssätt

Torra, öppna platser. I Sverige är den knuten till artificiella fetbladsbestånd (Sedum-mattor) typ rondeller, gröna tak och andra anläggningar.

Beskrivning

Ganska platt, upp till 10×18 mm. Naveln vid. Grundfärgen är vit med varierande antal bruna spiralband. På adulta exemplar får kanten på mynningen en rödbrun färg.

Liknande arter

I storlek, form och färg ganska lik sydhedsnäcka och större hedsnäcka som dock båda är ännu plattare.

Levnadssätt

Torra platser; slänter, diken och klippiga platser.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.