Jämför

Millimeterskala:

Xerolenta obvia
Sydhedsnäcka

Cernuella neglecta
Rödläppad hedsnäcka

Beskrivning

Platt, upp till 10×20 mm. Naveln vid. Grundfärgen är vit med varierande antal bruna spiralband. På adulta exemplar får kanten på mynningen en rödbrun färg.

Liknande arter

I storlek, form och färg ganska lik större hedsnäcka och rödläppad hedsnäcka som dock båda är ännu plattare.

Levnadssätt

Torra, öppna platser. I Sverige är den knuten till artificiella fetbladsbestånd (Sedum-mattor) typ rondeller, gröna tak och andra anläggningar.

Beskrivning

Ganska platt, upp till 10×18 mm. Naveln vid. Grundfärgen är vit med varierande antal bruna spiralband. På adulta exemplar får kanten på mynningen en rödbrun färg.

Liknande arter

I storlek, form och färg ganska lik sydhedsnäcka och större hedsnäcka som dock båda är ännu plattare.

Levnadssätt

Torra platser; slänter, diken och klippiga platser.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.