Jämför

Millimeterskala:

Fruticicola fruticum
Busksnäcka

Euomphalia strigella
Sidensnäcka

Beskrivning

Runt, upp till 19 × 23 mm. 5-6½ runda vindlingingar som bildar en tydlig och djup navel på undersidan. Skalet är ljust, genomskinligt och har ibland ett mörkare spiralband. Att skalet ät genomskinligt gör att levande exemplar ser fläckiga ut. Det är då mjukdelarna som lyser igenom. Skalet har svag och oregelbunden radiell struktur som korsas av ännu finare spriralstruktur så att ett fint runtnät bildas (syns i lupp).

Liknande arter

I form och storlek ganska trädgårdssnäckan och fläcklundsnäckan som dock saknar navel och dessutom har ogenomskinliga skal. Sidensnäckan är oftast lite mer hoptryckt och har en större navel. Den radiella strukturen är tydligare medan spiralstruktur saknas.

Levnadssätt

Fuktiga skogar, lundar, trädgårdar som är väl skuggade.

Beskrivning

Något hoptryckt, upp till 12 × 18 mm. Upp till 6 rundade vindlingar runt en stor navel. Sista vindlingen svänger nedåt lite extra närmast mynningen. Mynningen är utsvängd och förtjockad. Skalet är ljusbrunt eller gulaktigt och lite genomskinligt. Den radiella strukturen är tydlig.

Liknande arter

Det finns flera som påminner sidensnäckan, men störst förväxlingsrisk råder nog med busksnäckan. Den har ungefär samma storlek och form, men den senare är ofta något mer högrest. Vidare har sidensnäckan större navel och saknar spiralstruktur på skalet.

Levnadssätt

Skogar, lundar, buskage och trädgårdar. Ofta där det är lite stenigt. Inte lika fuktighetskrävande som busksnäckan.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.