Jämför

Millimeterskala:

Discus rotundatus
Fläckdisksnäcka

Discus ruderatus
Trubbdisksnäcka

Beskrivning

Upp till 7 mm i diameter. Skalet är platt med en avrundad men ändå tydlig köl längs ytterkanten. Den har tydliga tillväxtribbor som har lite varierande färg vilket kan de ett fläckigt intryck. Vindlingarna är 5,5-6 till antalet. Naveln är vid.

Fläckdisksnäckan påminner om trubbdisksnäckan, men skiljer sig framför allt på tydligare köl och tajtare vindlingar.

Levnadssätt

En vanlig art i ädellövskogar, hagar och ibland i vildare trädgårdar. Den hittas ofta under bark på stubbar och döda grenar.

Beskrivning

Upp till 7 mm i diameter. Skalet är platt med en avrundad kant. Möjligen kan en antydan till köl finnas. Den har tydliga tillväxtribbor. Skalet är enfärgat brunt. Vindlingarna är 4-4,5 till antalet. Naveln är vid.

Trubbdisksnäckan påminner om fläckdisksnäckan, men skiljer sig framför allt på avsaknad av köl och färre och därmed vidare vindlingar.

Levnadssätt

Den förkommer framför allt i barrskogar där den ofta hittas under bark på stubbar och döda grenar.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.