Jämför

Millimeterskala:

Cochlicopa lubrica
Allmän agatsnäcka

Cochlicopa repentina
Mellanagatsnäcka

Cochlicopa lubricella
Mindre agatsnäcka

Beskrivning

Skalet är avlångt, ovalt och upp till 7,5 × 2,9 mm. Det är blankt, genomskinligt och färgen varierar från ljust till mörkt brun.

Liknande arter

Den är mycket lik mellanagatsnäcka och ganska lik mindre agatsnäcka.

Levnadssätt

En mycket vanlig snäcka som kan påträffas i förna och under träbitar och sten lite överallt där det är någorlunda fuktigt.

Beskrivning

Skalet är avlångt, ovalt och upp till 6,9 × 2,9 mm. Det är blankt, genomskinligt och färgen varierar från ljust till mörkt brun.

Liknande arter

Den ligger i storlek och form mellan allmän agatsnäcka och mindre agatsnäcka och kan vara mycket svår att skilja från dessa. Det är inte ens helt klarlagt att det rör sig om en egen art.

Beskrivning

Skalet är avlångt, ovalt och upp till 6,5 × 2,5 mm. Den är ganska lik allmän agatsnäcka, men vindlingarna är mindre välvda och skalet ser oftast smalare och mer cylindriskt ut. Dessutom är det ofta mattare, ljusare mindre och mindre genomskinligt.

I Sverige finns även en fjärde art av agatsnäckor (Cochlicopa repentina) som är relativt nyupptäckt. Skalmorfologiskt placerar den sig mellan C. lubricella och C. lubrica och kan därför vara svår att identifiera. Hoppas kunna återkomma till denna art.

Levnadssätt

Lever i många olika miljöer, oftast ganska torra sådana, såsom rasbranter, kalkstensområden och torra gräsmarker.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.