Jämför

Millimeterskala:

Helicopsis striata
Alvarsnäcka

Trochoidea geyeri
Gotländsk alvarsnäcka

Candidula intersecta
Kalksnäcka

Candidula unifasciata
Hedsnäcka

Trochulus hispidus
Skäggsnäcka

Beskrivning

Skalet är ganska runt, upp till 6,5 × 9,5 mm. Grundfärgen är vitaktig med varierande antal (oftast ett) mörkare spiralband. Tillväxtribborna är grova och oregelbundna.

Liknande arter

Ganska lik både kalksnäcka, hedsnäcka och speciellt gotländsk alvarsnäcka

Levnadssätt

Lever på torra, öppna miljöer. I Sverige speciellt på alvarsmark.

Beskrivning

Skalet är ganska runt, 5 × 8 mm. Grundfärgen är vitaktig med varierande antal mörkare spiralband. Tillväxtribborna är grova och oregelbundna.

Ganska lik både hedsnäcka och alvarsnäcka

Levnadssätt

Lever på torra, kalkrika platser, gärna öppet.

Beskrivning

Upp till 8×13 mm. Spiran är rundat nedtryckt. Ytterkanten är något kölformad. Naveln tydlig men relativt liten. Skalet är matt med tydliga, radiella ribbor. Grundfärgen är vit till beige. Till detta kommer ett grått eller brunt mönster som varierar från individ till individ.

Liknande arter

Ganska lik hedsnäcka, alvarsnäcka och gotländsk alvarsnäcka. Den blir dock större än alla dessa. Dessutom är kanten med kölad. Kan även påminna om gamla exemplar av skäggsnäcka.

Levnadssätt

Torra öppna platser med gräs och sand. Gräver ned sig för att undvika uttorkning och kan då vara svår att hitta.

Beskrivning

Skalet är lite hoptryckt, upp till 6 × 9 mm. Grundfärgen är vitaktig med varierande antal mörkare spiralband som även kan saknas helt. Tillväxtstrukturen är fin och ger ett ganska jämnt intryck.

Liknande arter

Ganska lik både kalksnäcka, alvarsnäcka och gotländsk alvarsnäcka

Levnadssätt

Torra, kalkrika, steniga platser. Kan även förekomma bland sanddyner. Hittas ofta sittande i dvala högt upp på grässtrån.

Beskrivning

Upp till 6 × 12 mm. Formen varierar en del från nästan platt till ganska pyramidformad. Vindlingarna blir 6-7 st och har en ganska långsam tillväxt. Fullvuxna exemplar får en lätt utböjd läpp på skalet. Skalet har en navel, men den kan variera en hel del i storlek.

Det typiska kännetecknet på skäggsnäckan är "hårstråna" på skalet. På gamla och slitna exemplar saknas ofta dessa.

På Öland och Gotland finns en annan skäggig snäcka; luddsnäcka. Denna blir inte riktigt lika stor, skalet är tunnare, vindlingarna mer rundade och tillväxttakten vindlingarna är större.

Levnadssätt

Skäggsnäckan förekommer framför allt i människoskapade miljöer som trädgårdar, parker och skogsdungar nära bebyggelse.
Dölj Dölj Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.