Jämför

Millimeterskala:

Arion ater
Svart skogssnigel

Arion vulgaris
Spansk skogssnigel

Arion rufus
Röd skogssnigel

Beskrivning

En stor och kraftig snigel som kan bli upp till 15 cm. Den är normalt helt svart, men vita eller delvis vita former förekommer lokalt. Unga sniglar är inte svarta från början utan det svarta sprider sig från ryggen och nedåt. Krypsulan är normalt ganska mörk och kan ha ett ljusare fält i mitten, med det är aldrig så skarp tecknat som på den gråsvarta kölsnigeln.

Liknande arter

I skogsmark är det framför allt gråsvart kölsnigel som är lik. Läs mer där för skillnader. Störst risk för förväxling råder dock med spansk skogssnigel och röd skogssnigel. I tveksamma fall kan det krävas dissekering.

Levnadssätt

Förekommer i all slags skogsmark, på fuktigare ängar och äldre trädgårdar.

Beskrivning

Även mördarsnigel. En stor snigel, upp till 130 mm. Färgen är oftast brunröd, men den varierar i åtskilliga nyanser av brunt, från gulbrun till mörkt chokladbrun. Vuxna sniglar är alltid enfärgade medan unga är gulbruna med mörkare band och kan därför tas för någon av de mindre skogssnigelsarterna.

Liknande arter

Den kan i vissa fall vara mycket svår att skilja från både svart skogssnigel och röd skogssnigel. För att vara säker kan det krävas dissekering.

Levnadssätt

Till skillnad från den röda skogssnigeln har denna kommit till landet oavsiktligt. Den observerades första gången 1975 och spridningen verkar ha tagit fart i början av 90-talet. Den har en exceptionell förmåga att sprida sig med plantor, trädgårdsavfall, jord m.m. Den är vanlig i villaområden, på ängsmark och i skogar i anslutning till samhällen. När arten väl etablerat sig på ett område verkar populationen explodera de följande åren om förhållandena är de rätta.

Att den är en stor plåga i trädgårdar är ju känt, men kanske ännu större ekonomisk skada gör den i vallodlingar när den i stora mängder kan hamna i ensilagebalarna.

Beskrivning

En stor och kraftig snigel som kan bli upp till 170 mm. Den är typiskt intensivt röd, men kan även vara brunaktig eller svart.

Liknande arter

Stor risk för förväxling råder framför allt med med spansk skogssnigel men även svart skogssnigel i vissa fall. För att vara säker kan det krävas dissekering.

Levnadssätt

Sniglarna är utplanterade av människan som "trädgårdssmycken" och förekommer mest i kulturbiotoper som parker och slottsskogar. Den sprider sig dock gärna till områden runt omkring.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.