Jämför

Millimeterskala:

Fruticicola fruticum
Busksnäcka

Arianta arbustorum
Fläcklundsnäcka

Cepaea hortensis
Trädgårdssnäcka

Cepaea nemoralis
Parksnäcka

Beskrivning

Runt, upp till 19 × 23 mm. 5-6½ runda vindlingingar som bildar en tydlig och djup navel på undersidan. Skalet är ljust, genomskinligt och har ibland ett mörkare spiralband. Att skalet ät genomskinligt gör att levande exemplar ser fläckiga ut. Det är då mjukdelarna som lyser igenom. Skalet har svag och oregelbunden radiell struktur som korsas av ännu finare spriralstruktur så att ett fint runtnät bildas (syns i lupp).

Liknande arter

I form och storlek ganska trädgårdssnäckan och fläcklundsnäckan som dock saknar navel och dessutom har ogenomskinliga skal. Sidensnäckan är oftast lite mer hoptryckt och har en större navel. Den radiella strukturen är tydligare medan spiralstruktur saknas.

Levnadssätt

Fuktiga skogar, lundar, trädgårdar som är väl skuggade.

Beskrivning

Skalet runt, upp till 22 mm högt och 28 mm i diameter. Skalet är ogenomskinligt och färgen är brun och normalt täckt med ljusa fläckar. Många exemplar har dessutom ett mörkt spiralband. Skalet saknar navel eller har på sin höjd en liten antydan. Djuret är ofta väldigt mörkt, nästan svart.

Liknande arter

Parksnäcka och trädgårdssnäcka är ungefär lika stora men har annat mönster på skalet och djuren är ljusa.
Busksnäcka är också ungefär lika stor och har också ofta ett mörkt spiralband. Dess skal är tunt genomskinligt vilket gör att man ser djuret igenom, vilket kan ge ett fläckigt intryck, Viktigaste skillnaden är dock att busksnäckan har en stor och öppen navel, vilket fläcklundsnäckan saknar.

Levnadssätt

Förekommer i många olika miljöer; skogar, ängsmark, trädgårdar. Dock får det inte vara för torrt. I lämpliga miljöer kan den vara mycket talrik och svår att undvika att trampa på.

Beskrivning

Skalet ganska klotformigt, nästan lika högt som brett, upp till 17 × 20 mm. Färgen varierar och den förekommer i flera former. Grundfärgen är ljusgul eller klargul och sen kan den ha mellan 0 och 5 mörka spirallinjer. Det finns även former där linjerna tagit över helt och skalet är helt mörkt. Myningsläppen på en adult trädgårdssnäcka är alltid ljus (vit).

Liknade arter

Parksnäckan har samma form och ungefär samma variationer på skalets mönster. Det som framför allt skiljer den från trädgårdssnäckan är att den är större och att färgen på läppen är mörk.

Observera

Trädgårdssnäckan förekommer i många olika färgvariationer, från helgula till randiga. Systemet tillåter dock inte mer än en variation för tillfället. Det samma gäller för parksnäckan som dock avbildats i en enfärgad form.

Levnadssätt

Lever i de flesta tänkbara miljöer, både fuktiga och torra. I vissa störda miljöer och i anslutning till människan kan den bli mycket vanlig. Den förkommer även i torra sandiga miljöer

Beskrivning

Skalet ganska klotformigt, nästan lika högt som brett, upp till 22 × 25 mm. Färgen varierar och den förekommer i flera former. Precis som hos trädgårdssnäckan är grundfärgen är ljusgul eller klargul och sen kan den ha mellan 0 och 5 mörka spirallinjer. Det finns även enfärgat bruna eller rödaktiga varianter. En vanlig variant är gul med en mörkbrun linje på mitten. Läppen på parksnäckan är mörk. Observera dock att läppen bara är färgad hos fullvuxna exemplar.

Liknade arter

Trädgårdssnäckan har samma form och ungefär samma variationer på skalets mönster. Det som framför allt skiljer den från parksnäckan är att den är mindre och att färgen på läppen är ljus.

Observera

Parksnäckan förekommer i många olika färgvariationer, från helgula till randiga. Systemet tillåter dock mer än en variation för tillfället. Det samma gäller för trädgårdssnäckan som dock avbildats i en randig form.

Levnadssätt

Parksnäckan är framför allt människospridd och hittas ofta i närheten av bebyggelse, t ex i trädgårdar. Ofta ses den uppklättrad på väggar och i träd.
Dölj Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.