Jämför

Millimeterskala:

Acanthinula aculeata
Taggsnäcka

Zoogenetes harpa
Blåbärssnäcka

Beskrivning

Konformad, ungefär lika hög som bred, upp till 2,5 × 2,5 mm. Lamellerna är utvecklade till långa tydliga taggar, som dock slits bort lätt. Spår av dem brukar dock alltid synas.

Liknande arter

Vissa likheter med Zoogenetes harpa, som dock är större och bara har låga lameller.

Levnadssätt

Lever i förnan i skogar, framför allt löv, och buskage.

Beskrivning

En karaktäristiskt snäcka. Konformad, upp till 4 mm hög och 3 mm bred. Skalet är ljust brunt med tydliga glesa ribbor, förutom på första varvet (protoconchen). Går knappast att förväxla med någon annan art, åtminstone inte i sin rätta miljö.

Levnadssätt

Lever på blåbär och andra Vaccinum-arter i barrskogar, ett tämligen udda val för att vara snäcka.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.