Jämför

Millimeterskala:

Vallonia enniensis
Kärrgrässnäcka

Vallonia costata
Ribbgrässnäcka

Vallonia pulchella
Ängsgrässnäcka

Beskrivning

Platt med bara liten spira, upp till 2,5 mm i diameter. Sista vindlingen expanderar måttligt och slutar med en tydlig läpp på utsidan kring mynningen. Skalet är genomskinligt vitt och har fina, men tydliga tillväxtribbor.

Liknande arter

Ängsgrässnäckan har samma form men saknar ribbor.
Ribbgrässnäckan har ribbor som är betydligt grövre och glesare.

Levnadssätt

Torra, kalkrika marker. I Sverige troligen utdöd.

Beskrivning

Platt med bara liten spira, upp till 2,7 mm i diameter. Sista vindlingen expanderar måttligt och slutar med en tydlig läpp på utsidan kring mynningen. Skalet är vitt eller ljugrått med tydliga, jämnt fördelade, radiella ribbor.

Liknande arter

Till formen påminner den om hedgrässnäcka och ängsgrässnäcka, men ribborna gör det rätt enkelt att skilja dem åt ändå.

Levnadssätt

Lever i torra, kalkrika marker.

Beskrivning

Platt med bara liten spira, upp till 2,5 mm i diameter. Sista vindlingen expanderar måttligt och slutar med en tydlig läpp på utsidan kring mynningen. Skalet är genomskinligt vitt med endast otydlig tillväxtstruktur.

Liknande arter

Hedgrässnäckan är något mindre och har inte så tydligt markerad läpp runt mynningen.

Levnadssätt

Lever på öppna kalkrika platser, normalt lite fuktigare än hedgrässnäckorna.

Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.