Jämför

Millimeterskala:

Clausilia dubia
Gitterspolsnäcka

Clausilia bidentata
Strimspolsnäcka

Clausilia pumila
Klubbspolsnäcka

Beskrivning

Spolformad, medelstor, upp till 14 mm.

Liknande arter

Ribborna sitter tätt som på Clausilia bidentata och den är över huvud taget ganska lik denna, fast större. Påminner även om Clausilia pumila

Levnadssätt

Lever på fuktiga och skuggade klippor och stenmurar.

Beskrivning

En av våra minsta spolsnäckor, upp till 12 mm hög. Tillväxtribborna sitter mycket tätt.

Liknande arter

Norrlandsspolsnäcka och gitterspolsnäckan har glesare mellan ribborna. Den senare är dessutom normalt större.

Levnadssätt

Finns framför i olika typer både löv och barr. Förekommer även i en del äldre trädgårdar. Föredrar skugga och fuktiga platser. Hittas ofta på klippväggar och under bark.

Beskrivning

Medelstor klubbsnäcka, upp till 13 mm. Skalet är har i profil en tydlig konkav form kring tredje till femte vindlingen vilket ger en typisk klubbform. Ribborna sitter ganska glest.

Liknande arter

Mångtandspolsnäcka är ungefär lika stor, men är inte klubbformig och ser annorlunda ut i mynningen. Gitterspolsnäcka är också ungefär lika stor, men har tätare ribbor. Norrlandsspolsnäcka är lik i fomren, men betydligt mindre.

Levnadssätt

Fuktiga skogar och kalkkärr. Klättra sällan på trädstammar till skillnad från många andra spolsnäckor.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.