Jämför

Millimeterskala:

Clausilia dubia
Gitterspolsnäcka

Clausilia pumila
Klubbspolsnäcka

Macrogastra plicatula
Mångtandspolsnäcka

Beskrivning

Spolformad, medelstor, upp till 14 mm.

Liknande arter

Ribborna sitter tätt som på Clausilia bidentata och den är över huvud taget ganska lik denna, fast större. Påminner även om Clausilia pumila

Levnadssätt

Lever på fuktiga och skuggade klippor och stenmurar.

Beskrivning

Medelstor klubbsnäcka, upp till 13 mm. Skalet är har i profil en tydlig konkav form kring tredje till femte vindlingen vilket ger en typisk klubbform. Ribborna sitter ganska glest.

Liknande arter

Mångtandspolsnäcka är ungefär lika stor, men är inte klubbformig och ser annorlunda ut i mynningen. Gitterspolsnäcka är också ungefär lika stor, men har tätare ribbor. Norrlandsspolsnäcka är lik i fomren, men betydligt mindre.

Levnadssätt

Fuktiga skogar och kalkkärr. Klättra sällan på trädstammar till skillnad från många andra spolsnäckor.

Beskrivning

En medestor spolsnäcka, upp till 14 mm. Tillväxtribborna sitter glest. I mynningens överkant sitter 1-3 tandlika veck. Columellarlamellen är formad som ett K eller X.

Liknande arter

Clausilia pumila och Clausilia dubia är ungefär lika stora men skiljs från denna framför allt på mynningens utseende.

Levnadssätt

Ganska opretentiös i sitt biotopval, bara det är någorlunda fuktigt och skuggigt. Förekommer i skogar, rastbranter, vedhögar m m.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.