Jämför

Millimeterskala:

Clausilia dubia
Gitterspolsnäcka

Clausilia cruciata
Norrlandsspolsnäcka

Macrogastra plicatula
Mångtandspolsnäcka

Beskrivning

Spolformad, medelstor, upp till 14 mm.

Liknande arter

Ribborna sitter tätt som på Clausilia bidentata och den är över huvud taget ganska lik denna, fast större. Påminner även om Clausilia pumila

Levnadssätt

Lever på fuktiga och skuggade klippor och stenmurar.

Beskrivning

En av våra minsta spolsnäckor, upp till 11 mm hög. Tillväxtribborna sitter glest fördelade, vilket ger ett grovt intryck.

Liknande arter

Strimspolsnäcka är lik i storlek och form, men har betydligt tätare mellan ribborna. Gitterspolsnäcka är lik form och struktur, men är normalt betydligt större.

Levnadssätt

Förkommer i Sverige i mest barrskogar med lång kontinuitet. Hittas i förnan och på trädstammar.

Beskrivning

En medestor spolsnäcka, upp till 14 mm. Tillväxtribborna sitter glest. I mynningens överkant sitter 1-3 tandlika veck. Columellarlamellen är formad som ett K eller X.

Liknande arter

Clausilia pumila och Clausilia dubia är ungefär lika stora men skiljs från denna framför allt på mynningens utseende.

Levnadssätt

Ganska opretentiös i sitt biotopval, bara det är någorlunda fuktigt och skuggigt. Förekommer i skogar, rastbranter, vedhögar m m.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.