Jämför

Millimeterskala:

Clausilia dubia
Gitterspolsnäcka

Clausilia bidentata
Strimspolsnäcka

Clausilia cruciata
Norrlandsspolsnäcka

Beskrivning

Spolformad, medelstor, upp till 14 mm.

Liknande arter

Ribborna sitter tätt som på Clausilia bidentata och den är över huvud taget ganska lik denna, fast större. Påminner även om Clausilia pumila

Levnadssätt

Lever på fuktiga och skuggade klippor och stenmurar.

Beskrivning

En av våra minsta spolsnäckor, upp till 12 mm hög. Tillväxtribborna sitter mycket tätt.

Liknande arter

Norrlandsspolsnäcka och gitterspolsnäckan har glesare mellan ribborna. Den senare är dessutom normalt större.

Levnadssätt

Finns framför i olika typer både löv och barr. Förekommer även i en del äldre trädgårdar. Föredrar skugga och fuktiga platser. Hittas ofta på klippväggar och under bark.

Beskrivning

En av våra minsta spolsnäckor, upp till 11 mm hög. Tillväxtribborna sitter glest fördelade, vilket ger ett grovt intryck.

Liknande arter

Strimspolsnäcka är lik i storlek och form, men har betydligt tätare mellan ribborna. Gitterspolsnäcka är lik form och struktur, men är normalt betydligt större.

Levnadssätt

Förkommer i Sverige i mest barrskogar med lång kontinuitet. Hittas i förnan och på trädstammar.
Dölj Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.