Jämför

Millimeterskala:

Succinella oblonga
Gråskalig bärnstenssnäcka

Quickella arenaria
Rödskalig bärnstenssnäcka

Beskrivning

Upp till 8 mm med 3 rundade vindlingar. Skalet är matt, ljusbrunt eller grönaktigt. Dock är det ofta täckt av ett lager smuts som fungerar som ett bra kamouflage. Den är mycket lik rödskalig bärnstenssnäcka men möjligen lite mer avlång.

För att säkert skilja den från rödskalig bärnstenssnäcka krävs preparering av genitalierna. Arternas olika geografiska utbredning är dock till stor hjälp vid bestämning.

Levnadssätt

Gråskalig bärnstenssnäcka har ett komplext biotopval. Den är funnen i kalkkärr, på sjöstränder, i rasbranter och i blockrika aspdungar. Har även funnit den i blomsterlådor med köpta plantor.

Beskrivning

Upp till 9 mm hög (oftast mindre) med ungefär 3 tydligt rundade vindlingar. Skalet är matt och ganska grovt. Ofta är rödaktigt, men å andra sidan är det ofta täckt av kalk eller annat skräp.

För att säkert skilja den från gråskalig bärnstenssnäcka krävs preparering av genitalierna. Arternas olika geografiska utbredning är dock till stor hjälp vid bestämning.

Levnadssätt

Rödskalig bärnstenssnäcka lever (i Sverige) nästan uteslutande i kalkkärr.
Dölj Dölj
Justera urval

Dela jämförelsen på facebook.