Välj arter att jämföra

Markera på de arter du vill jämföra och tryck sedan på 'Jämför'. Tänk på att det kan bli oöverskådligt om du väljer många arter. Beror delvis på hus stor skärm du har.

Jämför valda arter Töm urval

Cecilioides acicula
MULLSNÄCKA
4,2 × 1,2 mm Rumina decollata
BRUTEN SYLSNÄCKA
33,1 × 11,5 mm Allopeas clavulinum
TROPIKSYLSNÄCKA
6,9 × 2,7 mm Subulina octona
13,6 × 4,5 mm Leptinaria lamellata
7,6 × 4,2 mm
Cecilioides aciculamullsnäcka Opeas hannensissmåsylsnäcka Rumina decollatabruten sylsnäcka Allopeas clavulinumtropiksylsnäcka Subulina octona  Leptinaria lamellata 
Discus rotundatus
FLÄCKDISKSNÄCKA
2,7 × 5,5 mm Discus ruderatus
TRUBBDISKSNÄCKA
3,2 × 6,1 mm Punctum pygmaeum
PUNKTSNÄCKA
0,8 × 1,5 mm Alinda biplicata
TVÅTANDAD SPOLSNÄCKA
17,1 × 4,1 mm Balea perversa
KLIPPSPOLSNÄCKA
8,9 × 2,4 mm
Tornatellides sp.  Discus rotundatusfläckdisksnäcka Discus ruderatustrubbdisksnäcka Punctum pygmaeumpunktsnäcka Alinda biplicatatvåtandad spolsnäcka Balea perversaklippspolsnäcka
Balea sarsii
SLÄT KLIPPSPOLSNÄCKA
5,7 × 2,2 mm Clausilia dubia
GITTERSPOLSNÄCKA
11,4 × 2,9 mm Clausilia bidentata
STRIMSPOLSNÄCKA
9,0 × 2,4 mm Clausilia cruciata
NORRLANDSSPOLSNÄCKA
9,5 × 2,6 mm Clausilia pumila
KLUBBSPOLSNÄCKA
12,5 × 3,5 mm Cochlodina laminata
SLÄTSPOLSNÄCKA
16,9 × 4,1 mm
Balea sarsiislät klippspolsnäcka Clausilia dubiagitterspolsnäcka Clausilia bidentatastrimspolsnäcka Clausilia cruciatanorrlandsspolsnäcka Clausilia pumilaklubbspolsnäcka Cochlodina laminataslätspolsnäcka
Macrogastra ventricosa
BUKSPOLSNÄCKA
16,7 × 4,4 mm Macrogastra plicatula
MÅNGTANDSPOLSNÄCKA
12,4 × 3,0 mm Laciniaria plicata
KNÖLLÄPPAD SPOLSNÄCKA
15,0 × 3,5 mm Bulgarica cana
ÖSTSPOLSNÄCKA
14,2 × 3,5 mm Vitrea contracta
MINDRE KRISTALLSNÄCKA
1,3 × 2,6 mm Vitrea crystallina
STÖRRE KRISTALLSNÄCKA
1,7 × 3,0 mm
Macrogastra ventricosabukspolsnäcka Macrogastra plicatulamångtandspolsnäcka Laciniaria plicataknölläppad spolsnäcka Bulgarica canaöstspolsnäcka Vitrea contractamindre kristallsnäcka Vitrea crystallinastörre kristallsnäcka
Zonitoides arboreus
VÄXTHUSGLANSSNÄCKA
2,3 × 4,5 mm Zonitoides nitidus
KÄRRGLANSSNÄCKA
3,1 × 5,7 mm Aegopinella pura
MINDRE SKOGSGLANSSNÄCKA
1,9 × 3,1 mm Aegopinella nitidula
STÖRRE SKOGSGLANSSNÄCKA
2,9 × 5,3 mm Hawaiia minuscula
DVÄRGGLANSSNÄCKA
1,2 × 2,3 mm Nesovitrea hammonis
STRIMGLANSSNÄCKA
2,2 × 4,0 mm
Zonitoides arboreusväxthusglanssnäcka Zonitoides nitiduskärrglanssnäcka Aegopinella puramindre skogsglanssnäcka Aegopinella nitidulastörre skogsglanssnäcka Hawaiia minusculadvärgglanssnäcka Nesovitrea hammonisstrimglanssnäcka
Nesovitrea petronella
VITGLANSSNÄCKA
2,4 × 4,0 mm Oxychilus glaber
BLANK GLANSSNÄCKA
6,0 × 11,2 mm Oxychilus alliarius
LÖKSNÄCKA
3,4 × 7,3 mm Oxychilus cellarius
KÄLLARGLANSSNÄCKA
4,0 × 8,2 mm Oxychilus draparnaudi
TRÄDGÅRDSGLANSSNÄCKA
8,1 × 14,8 mm Euconulus fulvus
ALLMÄN KONSNÄCKA
2,0 × 2,7 mm
Nesovitrea petronellavitglanssnäcka Oxychilus glaberblank glanssnäcka Oxychilus alliariuslöksnäcka Oxychilus cellariuskällarglanssnäcka Oxychilus draparnauditrädgårdsglanssnäcka Euconulus fulvusallmän konsnäcka
Afropunctum seminium
1,9 × 2,3 mm Arion ater
SVART SKOGSSNIGEL
17,2 × 120,5 mm Arion circumscriptus
GRÅSIDIG SKOGSSNIGEL
5,1 × 30,3 mm Arion distinctus
TRÄDGÅRDSSNIGEL
3,9 × 30,1 mm Arion fasciatus
PARKSNIGEL
3,7 × 30,1 mm Arion intermedius
DVÄRGSNIGEL
2,3 × 12,6 mm
Afropunctum seminium  Arion atersvart skogssnigel Arion circumscriptusgråsidig skogssnigel Arion distinctusträdgårdssnigel Arion fasciatusparksnigel Arion intermediusdvärgsnigel
Arion vulgaris
SPANSK SKOGSSNIGEL
14,2 × 80,1 mm Arion rufus
RÖD SKOGSSNIGEL
16,9 × 108,8 mm Arion silvaticus
VITSIDIG SKOGSSNIGEL
4,5 × 32,1 mm Arion fuscus
BRUN SKOGSSNIGEL
8,5 × 47,0 mm Fruticicola fruticum
BUSKSNÄCKA
12,9 × 16,5 mm Arianta arbustorum
FLÄCKLUNDSNÄCKA
15,0 × 19,3 mm
Arion vulgarisspansk skogssnigel Arion rufusröd skogssnigel Arion silvaticusvitsidig skogssnigel Arion fuscusbrun skogssnigel Fruticicola fruticumbusksnäcka Arianta arbustorumfläcklundsnäcka
Cepaea hortensis
TRÄDGÅRDSSNÄCKA
13,5 × 18,2 mm Cepaea nemoralis
PARKSNÄCKA
15,4 × 19,4 mm Helicigona lapicida
LINSSNÄCKA
7,4 × 15,3 mm Helix pomatia
VINBERGSSNÄCKA
42,6 × 39,4 mm Helicopsis striata
ALVARSNÄCKA
6,6 × 9,5 mm Trochoidea geyeri
GOTLÄNDSK ALVARSNÄCKA
4,7 × 6,6 mm
Cepaea hortensisträdgårdssnäcka Cepaea nemoralisparksnäcka Helicigona lapicidalinssnäcka Helix pomatiavinbergssnäcka Helicopsis striataalvarsnäcka Trochoidea geyerigotländsk alvarsnäcka
Theba pisana
DYNSNÄCKA
12,6 × 17,1 mm Otala lactea
20,6 × 30,7 mm Eobania vermiculata
NUDELSNÄCKA
18,0 × 25,4 mm Cornu aspersum
FLÄCKIG VINBERGSSNÄCKA
25,3 × 27,5 mm Candidula intersecta
KALKSNÄCKA
5,5 × 8,4 mm Candidula unifasciata
HEDSNÄCKA
3,6 × 5,6 mm
Theba pisanadynsnäcka Otala lactea  Eobania vermiculatanudelsnäcka Cornu aspersumfläckig vinbergssnäcka Candidula intersectakalksnäcka Candidula unifasciatahedsnäcka
Euomphalia strigella
SIDENSNÄCKA
9,9 × 14,2 mm Helicella itala
STÖRRE HEDSNÄCKA
7,6 × 12,8 mm Xerolenta obvia
SYDHEDSNÄCKA
8,5 × 13,8 mm Monacha cantiana
STÖRRE VALLSNÄCKA
11,1 × 15,3 mm Perforatella bidentata
TANDSNÄCKA
6,5 × 8,5 mm Cernuella neglecta
RÖDLÄPPAD HEDSNÄCKA
8,8 × 14,6 mm
Euomphalia strigellasidensnäcka Helicella italastörre hedsnäcka Xerolenta obviasydhedsnäcka Monacha cantianastörre vallsnäcka Perforatella bidentatatandsnäcka Cernuella neglectarödläppad hedsnäcka
Cernuella virgata
10,7 × 14,2 mm Monachoides incarnatus
BOKSKOGSSNÄCKA
6,2 × 8,8 mm Pseudotrichia rubiginosa
LUDDSNÄCKA
Trochulus hispidus
SKÄGGSNÄCKA
4,6 × 7,8 mm Vitrina pellucida
GLASSNÄCKA
2,3 × 3,1 mm Boettgerilla pallens
MASKSNIGEL
4,1 × 42,6 mm
Cernuella virgata  Monachoides incarnatusbokskogssnäcka Pseudotrichia rubiginosaluddsnäcka Trochulus hispidusskäggsnäcka Vitrina pellucidaglassnäcka Boettgerilla pallensmasksnigel
Limax cinereoniger
GRÅSVART KÖLSNIGEL
16,4 × 109,4 mm Limax maximus
PANTERSNIGEL
13,8 × 120,4 mm Lehmannia marginata
TRÄDSNIGEL
10,1 × 75,0 mm Ambigolimax valentianus
VALENTINSNIGEL
10,6 × 58,7 mm Malacolimax tenellus
SVAMPSNIGEL
5,5 × 34,7 mm Deroceras agreste
ÄNGSSNIGEL
5,3 × 33,7 mm
Limax cinereonigergråsvart kölsnigel Limax maximuspantersnigel Lehmannia marginataträdsnigel Ambigolimax valentianusvalentinsnigel Malacolimax tenellussvampsnigel Deroceras agresteängssnigel
Deroceras laeve
SUMPSNIGEL
3,9 × 21,0 mm Deroceras invadens
VÄXTHUSSNIGEL
4,7 × 26,5 mm Deroceras reticulatum
ÅKERSNIGEL
6,1 × 40,1 mm Deroceras sturanyi
HAMMARSNIGEL
5,7 × 35,8 mm Ena montana
STÖRRE BARKSNÄCKA
14,1 × 6,4 mm Merdigera obscura
BARKSNÄCKA
8,1 × 3,9 mm
Deroceras laevesumpsnigel Deroceras invadensväxthussnigel Deroceras reticulatumåkersnigel Deroceras sturanyihammarsnigel Ena montanastörre barksnäcka Merdigera obscurabarksnäcka
Columella columella
FJÄLLSKRUVSNÄCKA
3,1 × 1,4 mm Columella aspera
STRÄV SKRUVSNÄCKA
2,1 × 1,4 mm Columella edentula
SLÄT SKRUVSNÄCKA
2,9 × 1,5 mm Truncatellina costulata
RIBBCYLINDERSNÄCKA
1,9 × 1,0 mm Truncatellina cylindrica
HEDCYLINDERSNÄCKA
2,1 × 0,9 mm Vertigo angustior
SMALGRYNSNÄCKA
1,9 × 1,0 mm
Columella columellafjällskruvsnäcka Columella asperasträv skruvsnäcka Columella edentulaslät skruvsnäcka Truncatellina costulataribbcylindersnäcka Truncatellina cylindricahedcylindersnäcka Vertigo angustiorsmalgrynsnäcka
Vertigo extima
SIBIRISK GRYNSNÄCKA
2,5 × 1,5 mm Vertigo genesii
OTANDAD GRYNSNÄCKA
2,0 × 1,2 mm Vertigo geyeri
KALKKÄRRSGRYNSNÄCKA
1,8 × 1,1 mm Vertigo moulinsiana
STÖRRE GRYNSNÄCKA
2,4 × 1,6 mm Vertigo ronnebyensis
SKOGSGRYNSNÄCKA
2,4 × 1,3 mm Vertigo alpestris
RÖSEGRYNSNÄCKA
2,0 × 1,2 mm
Vertigo extimasibirisk grynsnäcka Vertigo genesiiotandad grynsnäcka Vertigo geyerikalkkärrsgrynsnäcka Vertigo moulinsianastörre grynsnäcka Vertigo ronnebyensisskogsgrynsnäcka Vertigo alpestrisrösegrynsnäcka
Vertigo antivertigo
HJÄRTGRYNSNÄCKA
2,1 × 1,4 mm Vertigo arctica
FJÄLLGRYNSNÄCKA
2,5 × 1,6 mm Vertigo lilljeborgi
SUMPGRYNSNÄCKA
2,3 × 1,6 mm Vertigo pusilla
DVÄRGGRYNSNÄCKA
2,0 × 1,2 mm Vertigo pygmaea
ÄNGSGRYNSNÄCKA
2,1 × 1,2 mm Vertigo substriata
STRIMGRYNSNÄCKA
1,9 × 1,2 mm
Vertigo antivertigohjärtgrynsnäcka Vertigo arcticafjällgrynsnäcka Vertigo lilljeborgisumpgrynsnäcka Vertigo pusilladvärggrynsnäcka Vertigo pygmaeaängsgrynsnäcka Vertigo substriatastrimgrynsnäcka
Vertigo ultimathule
HÖGNORDISK GRYNSNÄCKA
2,2 × 1,4 mm Chondrina arcadica
HÄLLSNÄCKA
6,0 × 2,5 mm Pupilla muscorum
ÄNGSPUPPSNÄCKA
4,2 × 2,2 mm Pupilla pratensis
KÄRRPUPPSNÄCKA
4,6 × 2,3 mm Lauria cylindracea
TANDPUPPSNÄCKA
3,8 × 2,1 mm Acanthinula aculeata
TAGGSNÄCKA
2,1 × 2,5 mm
Vertigo ultimathulehögnordisk grynsnäcka Chondrina arcadicahällsnäcka Pupilla muscorumängspuppsnäcka Pupilla pratensiskärrpuppsnäcka Lauria cylindraceatandpuppsnäcka Acanthinula aculeatataggsnäcka
Vallonia enniensis
KÄRRGRÄSSNÄCKA
1,4 × 2,5 mm Vallonia costata
RIBBGRÄSSNÄCKA
1,4 × 2,5 mm Vallonia excentrica
HEDGRÄSSNÄCKA
1,5 × 2,7 mm Vallonia pulchella
ÄNGSGRÄSSNÄCKA
1,5 × 2,6 mm Zoogenetes harpa
BLÅBÄRSSNÄCKA
3,9 × 2,9 mm Spermodea lamellata
LAMELLSNÄCKA
1,4 × 1,8 mm
Vallonia enniensiskärrgrässnäcka Vallonia costataribbgrässnäcka Vallonia excentricahedgrässnäcka Vallonia pulchellaängsgrässnäcka Zoogenetes harpablåbärssnäcka Spermodea lamellatalamellsnäcka
Cochlicopa nitens
STÖRRE AGATSNÄCKA
7,9 × 3,5 mm Cochlicopa lubrica
ALLMÄN AGATSNÄCKA
6,8 × 2,9 mm Cochlicopa repentina
MELLANAGATSNÄCKA
6,0 × 2,6 mm Cochlicopa lubricella
MINDRE AGATSNÄCKA
5,0 × 2,1 mm Oxyloma elegans
MINDRE BÄRNSTENSSNÄCKA
8,4 × 5,0 mm Oxyloma sarsii
SJÖBÄRNSTENSSNÄCKA
10,8 × 6,4 mm
Cochlicopa nitensstörre agatsnäcka Cochlicopa lubricaallmän agatsnäcka Cochlicopa repentinamellanagatsnäcka Cochlicopa lubricellamindre agatsnäcka Oxyloma elegansmindre bärnstenssnäcka Oxyloma sarsiisjöbärnstenssnäcka
Succinella oblonga
GRÅSKALIG BÄRNSTENSSNÄCKA
9,5 × 5,3 mm Succinea putris
STÖRRE BÄRNSTENSSNÄCKA
14,2 × 7,8 mm Quickella arenaria
RÖDSKALIG BÄRNSTENSSNÄCKA
5,4 × 3,2 mm Carychium minimum
ÄNGSDVÄRGSNÄCKA
1,8 × 1,1 mm Carychium tridentatum
SKOGSDVÄRGSNÄCKA
2,1 × 1,0 mm Platyla polita
NÅLSNÄCKA
2,9 × 1,3 mm
Succinella oblongagråskalig bärnstenssnäcka Succinea putrisstörre bärnstenssnäcka Quickella arenariarödskalig bärnstenssnäcka Carychium minimumängsdvärgsnäcka Carychium tridentatumskogsdvärgsnäcka Platyla politanålsnäcka

Jämför valda arter Töm urval