Välj arter att jämföra

Markera på de arter du vill jämföra och tryck sedan på 'Jämför'. Tänk på att det kan bli oöverskådligt om du väljer många arter. Beror delvis på hus stor skärm du har.

Jämför valda arter Töm urval

Cecilioides acicula
MULLSNÄCKA
4,2 × 1,2 mm Rumina decollata
BRUTEN SYLSNÄCKA
33,1 × 11,5 mm Allopeas clavulinum
TROPIKSYLSNÄCKA
6,9 × 2,7 mm Subulina octona
13,6 × 4,5 mm Leptinaria lamellata
7,6 × 4,2 mm
Cecilioides aciculamullsnäcka Opeas hannensissmåsylsnäcka Rumina decollatabruten sylsnäcka Allopeas clavulinumtropiksylsnäcka Subulina octona  Leptinaria lamellata 
Tornatellides sp.
3,1 × 1,9 mm Discus rotundatus
FLÄCKDISKSNÄCKA
2,7 × 5,5 mm Discus ruderatus
TRUBBDISKSNÄCKA
3,2 × 6,1 mm Punctum pygmaeum
PUNKTSNÄCKA
0,8 × 1,5 mm Alinda biplicata
TVÅTANDAD SPOLSNÄCKA
17,1 × 4,1 mm Balea perversa
KLIPPSPOLSNÄCKA
8,9 × 2,4 mm
Tornatellides sp.  Discus rotundatusfläckdisksnäcka Discus ruderatustrubbdisksnäcka Punctum pygmaeumpunktsnäcka Alinda biplicatatvåtandad spolsnäcka Balea perversaklippspolsnäcka
Balea sarsii
SLÄT KLIPPSPOLSNÄCKA
5,7 × 2,2 mm Clausilia dubia
GITTERSPOLSNÄCKA
11,4 × 2,9 mm Clausilia bidentata
STRIMSPOLSNÄCKA
9,0 × 2,4 mm Clausilia cruciata
NORRLANDSSPOLSNÄCKA
9,5 × 2,6 mm Clausilia pumila
KLUBBSPOLSNÄCKA
12,5 × 3,5 mm Cochlodina laminata
SLÄTSPOLSNÄCKA
16,9 × 4,1 mm
Balea sarsiislät klippspolsnäcka Clausilia dubiagitterspolsnäcka Clausilia bidentatastrimspolsnäcka Clausilia cruciatanorrlandsspolsnäcka Clausilia pumilaklubbspolsnäcka Cochlodina laminataslätspolsnäcka
Macrogastra ventricosa
BUKSPOLSNÄCKA
16,7 × 4,4 mm Macrogastra plicatula
MÅNGTANDSPOLSNÄCKA
12,4 × 3,0 mm Laciniaria plicata
KNÖLLÄPPAD SPOLSNÄCKA
15,0 × 3,5 mm Bulgarica cana
ÖSTSPOLSNÄCKA
14,2 × 3,5 mm Vitrea crystallina
STÖRRE KRISTALLSNÄCKA
1,7 × 3,0 mm Zonitoides arboreus
VÄXTHUSGLANSSNÄCKA
2,3 × 4,5 mm
Macrogastra ventricosabukspolsnäcka Macrogastra plicatulamångtandspolsnäcka Laciniaria plicataknölläppad spolsnäcka Bulgarica canaöstspolsnäcka Vitrea crystallinastörre kristallsnäcka Zonitoides arboreusväxthusglanssnäcka
Zonitoides nitidus
KÄRRGLANSSNÄCKA
3,1 × 5,7 mm Aegopinella pura
MINDRE SKOGSGLANSSNÄCKA
1,9 × 3,1 mm Aegopinella nitidula
STÖRRE SKOGSGLANSSNÄCKA
2,9 × 5,3 mm Hawaiia minuscula
DVÄRGGLANSSNÄCKA
1,2 × 2,3 mm Nesovitrea hammonis
STRIMGLANSSNÄCKA
2,2 × 4,0 mm Nesovitrea petronella
VITGLANSSNÄCKA
2,4 × 4,0 mm
Zonitoides nitiduskärrglanssnäcka Aegopinella puramindre skogsglanssnäcka Aegopinella nitidulastörre skogsglanssnäcka Hawaiia minusculadvärgglanssnäcka Nesovitrea hammonisstrimglanssnäcka Nesovitrea petronellavitglanssnäcka
Oxychilus glaber
BLANK GLANSSNÄCKA
6,0 × 11,2 mm Oxychilus alliarius
LÖKSNÄCKA
3,4 × 7,3 mm Oxychilus cellarius
KÄLLARGLANSSNÄCKA
4,0 × 8,2 mm Oxychilus draparnaudi
TRÄDGÅRDSGLANSSNÄCKA
8,1 × 14,8 mm Euconulus fulvus
ALLMÄN KONSNÄCKA
2,0 × 2,7 mm Afropunctum seminium
1,9 × 2,3 mm
Oxychilus glaberblank glanssnäcka Oxychilus alliariuslöksnäcka Oxychilus cellariuskällarglanssnäcka Oxychilus draparnauditrädgårdsglanssnäcka Euconulus fulvusallmän konsnäcka Afropunctum seminium 
Arion ater
SVART SKOGSSNIGEL
Arion circumscriptus
GRÅSIDIG SKOGSSNIGEL
Arion distinctus
TRÄDGÅRDSSNIGEL
3,9 × 30,1 mm Arion fasciatus
PARKSNIGEL
Arion intermedius
DVÄRGSNIGEL
Arion vulgaris
SPANSK SKOGSSNIGEL
Arion atersvart skogssnigel Arion circumscriptusgråsidig skogssnigel Arion distinctusträdgårdssnigel Arion fasciatusparksnigel Arion intermediusdvärgsnigel Arion vulgarisspansk skogssnigel
Arion rufus
RÖD SKOGSSNIGEL
12,2 × 100,2 mm Arion fuscus
BRUN SKOGSSNIGEL
8,5 × 47,0 mm Fruticicola fruticum
BUSKSNÄCKA
12,9 × 16,5 mm Arianta arbustorum
FLÄCKLUNDSNÄCKA
15,0 × 19,3 mm Cepaea hortensis
TRÄDGÅRDSSNÄCKA
13,5 × 18,2 mm Cepaea nemoralis
PARKSNÄCKA
15,4 × 19,4 mm
Arion rufusröd skogssnigel Arion fuscusbrun skogssnigel Fruticicola fruticumbusksnäcka Arianta arbustorumfläcklundsnäcka Cepaea hortensisträdgårdssnäcka Cepaea nemoralisparksnäcka
Helicigona lapicida
LINSSNÄCKA
7,4 × 15,3 mm Helix pomatia
VINBERGSSNÄCKA
42,6 × 39,4 mm Helicopsis striata
ALVARSNÄCKA
6,6 × 9,5 mm Trochoidea geyeri
GOTLÄNDSK ALVARSNÄCKA
4,7 × 6,6 mm Theba pisana
DYNSNÄCKA
12,6 × 17,1 mm Otala lactea
20,6 × 30,7 mm
Helicigona lapicidalinssnäcka Helix pomatiavinbergssnäcka Helicopsis striataalvarsnäcka Trochoidea geyerigotländsk alvarsnäcka Theba pisanadynsnäcka Otala lactea 
Eobania vermiculata
NUDELSNÄCKA
18,0 × 25,4 mm Cornu aspersum
FLÄCKIG VINBERGSSNÄCKA
25,3 × 27,5 mm Candidula intersecta
KALKSNÄCKA
5,5 × 8,4 mm Candidula unifasciata
HEDSNÄCKA
3,6 × 5,6 mm Euomphalia strigella
SIDENSNÄCKA
9,9 × 14,2 mm Helicella itala
STÖRRE HEDSNÄCKA
7,6 × 12,8 mm
Eobania vermiculatanudelsnäcka Cornu aspersumfläckig vinbergssnäcka Candidula intersectakalksnäcka Candidula unifasciatahedsnäcka Euomphalia strigellasidensnäcka Helicella italastörre hedsnäcka
Xerolenta obvia
SYDHEDSNÄCKA
8,5 × 13,8 mm Monacha cantiana
STÖRRE VALLSNÄCKA
11,1 × 15,3 mm Perforatella bidentata
TANDSNÄCKA
6,5 × 8,5 mm Cernuella neglecta
RÖDLÄPPAD HEDSNÄCKA
8,8 × 14,6 mm Cernuella virgata
10,7 × 14,2 mm Monachoides incarnatus
BOKSKOGSSNÄCKA
6,2 × 8,8 mm
Xerolenta obviasydhedsnäcka Monacha cantianastörre vallsnäcka Perforatella bidentatatandsnäcka Cernuella neglectarödläppad hedsnäcka Cernuella virgata  Monachoides incarnatusbokskogssnäcka
Pseudotrichia rubiginosa
LUDDSNÄCKA
5,0 × 7,9 mm Trochulus hispidus
SKÄGGSNÄCKA
4,6 × 7,8 mm Vitrina pellucida
GLASSNÄCKA
2,3 × 3,1 mm Boettgerilla pallens
MASKSNIGEL
4,1 × 42,6 mm Limax cinereoniger
GRÅSVART KÖLSNIGEL
16,4 × 109,4 mm Limax maximus
PANTERSNIGEL
Pseudotrichia rubiginosaluddsnäcka Trochulus hispidusskäggsnäcka Vitrina pellucidaglassnäcka Boettgerilla pallensmasksnigel Limax cinereonigergråsvart kölsnigel Limax maximuspantersnigel
Lehmannia marginata
TRÄDSNIGEL
10,1 × 75,0 mm Ambigolimax valentianus
VALENTINSNIGEL
10,6 × 58,7 mm Malacolimax tenellus
SVAMPSNIGEL
5,5 × 34,7 mm Deroceras agreste
ÄNGSSNIGEL
6,3 × 33,9 mm Deroceras laeve
SUMPSNIGEL
3,9 × 21,0 mm Deroceras invadens
VÄXTHUSSNIGEL
4,7 × 26,5 mm
Lehmannia marginataträdsnigel Ambigolimax valentianusvalentinsnigel Malacolimax tenellussvampsnigel Deroceras agresteängssnigel Deroceras laevesumpsnigel Deroceras invadensväxthussnigel
Deroceras reticulatum
ÅKERSNIGEL
6,1 × 40,1 mm Ena montana
STÖRRE BARKSNÄCKA
14,1 × 6,4 mm Merdigera obscura
BARKSNÄCKA
8,1 × 3,9 mm Columella columella
FJÄLLSKRUVSNÄCKA
3,1 × 1,4 mm Columella aspera
STRÄV SKRUVSNÄCKA
2,1 × 1,4 mm Columella edentula
SLÄT SKRUVSNÄCKA
2,9 × 1,5 mm
Deroceras reticulatumåkersnigel Ena montanastörre barksnäcka Merdigera obscurabarksnäcka Columella columellafjällskruvsnäcka Columella asperasträv skruvsnäcka Columella edentulaslät skruvsnäcka
Truncatellina costulata
RIBBCYLINDERSNÄCKA
1,9 × 1,0 mm Truncatellina cylindrica
HEDCYLINDERSNÄCKA
2,1 × 0,9 mm Vertigo angustior
SMALGRYNSNÄCKA
1,9 × 1,0 mm Vertigo extima
SIBIRISK GRYNSNÄCKA
2,5 × 1,5 mm Vertigo genesii
OTANDAD GRYNSNÄCKA
2,0 × 1,2 mm Vertigo geyeri
KALKKÄRRSGRYNSNÄCKA
1,8 × 1,1 mm
Truncatellina costulataribbcylindersnäcka Truncatellina cylindricahedcylindersnäcka Vertigo angustiorsmalgrynsnäcka Vertigo extimasibirisk grynsnäcka Vertigo genesiiotandad grynsnäcka Vertigo geyerikalkkärrsgrynsnäcka
Vertigo moulinsiana
STÖRRE GRYNSNÄCKA
2,4 × 1,6 mm Vertigo ronnebyensis
SKOGSGRYNSNÄCKA
2,4 × 1,3 mm Vertigo alpestris
RÖSEGRYNSNÄCKA
2,0 × 1,2 mm Vertigo antivertigo
HJÄRTGRYNSNÄCKA
2,1 × 1,4 mm Vertigo arctica
FJÄLLGRYNSNÄCKA
2,5 × 1,6 mm Vertigo lilljeborgi
SUMPGRYNSNÄCKA
2,3 × 1,6 mm
Vertigo moulinsianastörre grynsnäcka Vertigo ronnebyensisskogsgrynsnäcka Vertigo alpestrisrösegrynsnäcka Vertigo antivertigohjärtgrynsnäcka Vertigo arcticafjällgrynsnäcka Vertigo lilljeborgisumpgrynsnäcka
Vertigo pusilla
DVÄRGGRYNSNÄCKA
2,0 × 1,2 mm Vertigo pygmaea
ÄNGSGRYNSNÄCKA
2,1 × 1,2 mm Vertigo substriata
STRIMGRYNSNÄCKA
1,9 × 1,2 mm Vertigo ultimathule
HÖGNORDISK GRYNSNÄCKA
2,2 × 1,4 mm Chondrina arcadica
HÄLLSNÄCKA
6,0 × 2,5 mm Pupilla muscorum
ÄNGSPUPPSNÄCKA
4,2 × 2,2 mm
Vertigo pusilladvärggrynsnäcka Vertigo pygmaeaängsgrynsnäcka Vertigo substriatastrimgrynsnäcka Vertigo ultimathulehögnordisk grynsnäcka Chondrina arcadicahällsnäcka Pupilla muscorumängspuppsnäcka
Pupilla pratensis
KÄRRPUPPSNÄCKA
4,6 × 2,3 mm Lauria cylindracea
TANDPUPPSNÄCKA
3,8 × 2,1 mm Acanthinula aculeata
TAGGSNÄCKA
2,1 × 2,5 mm Vallonia enniensis
KÄRRGRÄSSNÄCKA
1,4 × 2,5 mm Vallonia costata
RIBBGRÄSSNÄCKA
1,4 × 2,5 mm Vallonia excentrica
HEDGRÄSSNÄCKA
1,5 × 2,7 mm
Pupilla pratensiskärrpuppsnäcka Lauria cylindraceatandpuppsnäcka Acanthinula aculeatataggsnäcka Vallonia enniensiskärrgrässnäcka Vallonia costataribbgrässnäcka Vallonia excentricahedgrässnäcka
Vallonia pulchella
ÄNGSGRÄSSNÄCKA
1,5 × 2,6 mm Zoogenetes harpa
BLÅBÄRSSNÄCKA
3,9 × 2,9 mm Spermodea lamellata
LAMELLSNÄCKA
1,4 × 1,8 mm Cochlicopa nitens
STÖRRE AGATSNÄCKA
7,9 × 3,5 mm Cochlicopa lubrica
ALLMÄN AGATSNÄCKA
6,8 × 2,9 mm Cochlicopa repentina
MELLANAGATSNÄCKA
6,0 × 2,6 mm
Vallonia pulchellaängsgrässnäcka Zoogenetes harpablåbärssnäcka Spermodea lamellatalamellsnäcka Cochlicopa nitensstörre agatsnäcka Cochlicopa lubricaallmän agatsnäcka Cochlicopa repentinamellanagatsnäcka
Cochlicopa lubricella
MINDRE AGATSNÄCKA
5,0 × 2,1 mm Oxyloma elegans
MINDRE BÄRNSTENSSNÄCKA
8,4 × 5,0 mm Oxyloma sarsii
SJÖBÄRNSTENSSNÄCKA
10,8 × 6,4 mm Succinella oblonga
GRÅSKALIG BÄRNSTENSSNÄCKA
9,5 × 5,3 mm Succinea putris
STÖRRE BÄRNSTENSSNÄCKA
14,2 × 7,8 mm Quickella arenaria
RÖDSKALIG BÄRNSTENSSNÄCKA
5,4 × 3,2 mm
Cochlicopa lubricellamindre agatsnäcka Oxyloma elegansmindre bärnstenssnäcka Oxyloma sarsiisjöbärnstenssnäcka Succinella oblongagråskalig bärnstenssnäcka Succinea putrisstörre bärnstenssnäcka Quickella arenariarödskalig bärnstenssnäcka
Carychium minimum
ÄNGSDVÄRGSNÄCKA
1,8 × 1,1 mm Carychium tridentatum
SKOGSDVÄRGSNÄCKA
2,1 × 1,0 mm Platyla polita
NÅLSNÄCKA
2,9 × 1,3 mm
Carychium minimumängsdvärgsnäcka Carychium tridentatumskogsdvärgsnäcka Platyla politanålsnäcka

Jämför valda arter Töm urval