Arter

Listan innehåller de arter som finns avbildade på den här sajten. För en komplett lista med alla svenska blötdjur se Sverigelistan.
* För att kunna visa bilder i naturlig eller dubbel storlek behöver systemet veta hur stora pixlar du har på din skärm. Detta värde kan du räkna ut och ange här.

Sortering:
Visa:
Storlek:
Vy:
Antal/sida:

Chondrina arcadica
Hällsnäcka
Pupilla muscorum
Ängspuppsnäcka
Pupilla pratensis
Kärrpuppsnäcka
Lauria cylindracea
Tandpuppsnäcka
Acanthinula aculeata
Taggsnäcka
Vallonia enniensis
Kärrgrässnäcka
Vallonia costata
Ribbgrässnäcka
Vallonia excentrica
Hedgrässnäcka
Vallonia pulchella
Ängsgrässnäcka
Zoogenetes harpa
Blåbärssnäcka
Spermodea lamellata
Lamellsnäcka
Cochlicopa nitens
Större agatsnäcka
Cochlicopa lubrica
Allmän agatsnäcka
Cochlicopa repentina
Mellanagatsnäcka
Cochlicopa lubricella
Mindre agatsnäcka
Oxyloma elegans
Mindre bärnstenssnäcka
Oxyloma sarsii
Sjöbärnstenssnäcka
Succinella oblonga
Gråskalig bärnstenssnäcka
Succinea putris
Större bärnstenssnäcka
Quickella arenaria
Rödskalig bärnstenssnäcka